Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksgruppen går mot strömmen

De flesta apotekskedjor avvisar apoteksutredningens förslag om farmaceuter i hela receptkedjan. Men Apoteksgruppen bryter mönstret och ser positivt på förslaget. Svensk Farmaci bad Tony Johansson, vd, berätta varför.

Remisstiden för den senaste apoteksutredningen har löpt ut och Svensk Farmaci har begärt ut de inkomna remissvaren från regeringskansliet.

Ett av de mer omdiskuterade förslagen är det om att farmaceuter ska sköta hela receptkedjan på apoteken. Inom kort presenterar vi en genomgång av remissvaren med särskilt fokus på just den frågan.

Apoteksföreningen och de flesta apotekskedjorna är, med lite varierande formuleringar, avvisande till förslaget.

Det stämmer väl med de uttalanden som företrädare för aktörerna gjorde inledningsvis, exempelvis i vårt reportage ”Receptkedjan kan bli en stridsfråga” i Svensk Farmaci nr 2/17.

Men Apoteksgruppen bryter mönstret och tycker att förslaget är rimligt.

Däremot vill man att implementeringen skjuts fram ett år längre än i utredningsförslaget, till den 1 juli 2021.

– Vi har tagit upp frågan i vårt medlemsråd, och där var stödet för förslaget hundraprocentigt. Så vår ståndpunkt är väl förankrad, säger Tony Johansson, vd för Apoteksgruppen, till Svensk Farmaci.

Varför står ni bakom förslaget?

– För det första så jobbar de flesta av våra apotek så redan. Vi har gjort beräkningar som visar att kostnaderna för kedjan om reglerna skulle förändras blir ganska marginella.

– Vi måste bli effektivare och som ett led i det försöker vi få bort manuellt rutinarbete, bland annat genom att använda plockrobotar. Det unika mötet med kunnig personal är däremot oftast det viktiga för receptkunden, varför ska man annars gå till ett fysiskt apotek? Den farmaceutiska kompetensen är helt avgörande för apotekens verksamhet och, i synnerhet när det råder farmaceutbrist, blir det viktigt att farmaceuterna arbetar med uppgifter där de gör störst nytta utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet. Vi tycker att det här förslaget är rimligt om förändringen ges tid, säger Tony Johansson.

Andra läser