Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Högskola stoppar antagning till receptarieprogram

Bara ett år efter starten ställer Malmö högskola in antagningen till sitt receptarieprogram. Om programmet överhuvudtaget blir kvar långsiktigt är ovisst. UTÖKAD 17 AUG

Hösten 2016 startade Malmö högskola för första gången en receptarieutbildning. Beslutet välkomnades av apoteksbranschen och av Sveriges Farmaceuter, bland annat mot bakgrund av den stora bristen på farmaceuter i södra Sverige. Intresset att söka utbildningen var stort, 2,6 personer per studieplats sökte till programmet.

Men redan nu till hösten stoppas antagningen till utbildningen, åtminstone temporärt, efter ett rektorsbeslut.

Bakgrunden är så kallad överproduktion av studenter, att fler studenter utbildas än vad högskolan får betalt för.

– Det är ett väldigt tråkigt beslut eftersom det är en eftertraktad utbildning, men när vi har tittat på olika scenarier tillsammans med fakultetens och högskolans ledning har det här varit den minst dåliga lösningen för fakulteten som helhet, säger Zoltan Blum, prefekt vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap på Malmö högskola på högskolans hemsida.

De 48 studenter som redan går receptarieprogrammet påverkas inte. Högskolan garanterar att de ska kunna fullfölja sin utbildning med bibehållen kvalitet.

Tommy Westerlund är universitetslektor vid institutionen för biomedicinsk vetenskap och programansvarig för utbildningen.

– Det här är förstås ett tråkigt beslut. Vad jag förstår har fakulteten varit ålagd att spara. Man har diskuterat olika alternativ, och till slut fastnat för det här. Jag har meddelat apotekskedjorna om beslutet och de beklagar det förstås. Det är förstås trist för de alla studenter som sökt inför hösten. Söktrycket var ungefär lika högt i år som förra året, säger han till Svensk Farmaci.

Har det funnits något missnöje med programmet?

– Nej, inte alls vad jag vet.

Clary Holtendal är professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– Det här beslutet är inte bra i ett samhällsperspektiv. Receptarie är ett stort bristyrke, särskilt i södra Sverige. Beslutet illustrerar att det ibland är problematiskt när universiteten agerar som autonoma myndigheter, säger hon.

Enligt uppgifter till Svensk Farmaci har beslutet på vissa håll uppfattats som en nedläggning av programmet. Men rektorsbeslutet handlar bara om ett stopp av årets intag, något beslut om fortsättningen har inte tagits.

– Rektor har tagit beslut om inställd antagning inför höstterminen 2017, avveckling av programmet kräver ytterligare ett rektorsbeslut och något sådant beslut är i skrivande stund inte fattat, säger Zoltan Blum till Svensk Farmaci.

– Förhållandet att receptarieprogrammet är en eftertraktad utbildning har inneburit att beslut om att ställa in antagningen har varit ett svårt beslut för rektor att fatta. Fakulteten har gjort en noggrann analys av olika scenarier, och gjorde i slutändan bedömningen det här vara den minst dåliga lösningen för fakulteten som helhet.

Den offentliga informationen om receptarieprogrammet är borttagen från högskolans hemsida; sajtbesökarna möts av en död länk.

Svensk Farmaci har även sökt rektor Kerstin Tham, som fattade beslutet, men hon är för närvarande sjukskriven.

Mest läst