Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksbaserad tjänst gav stor samhällsvinst

Den brittiska apotektjänsten NMS, New Medicine Service, ger stora hälsovinster och samhällsbesparingar enligt en ny utvärdering. Studieförfattarna föreslår att tjänsten breddas och anser att de goda resultaten sannolikt är överförbara till andra vårdsystem än det brittiska.

Den apoteksbaserade tjänsten NMS, New Medicine Service, som vi skrivit mycket om tidigare har existerat i Storbritannien sedan 2011 och är statligt finansierad.

NMS omfattar patienter med nya läkemedel mot hypertoni, typ 2-diabetes, antikoagulantia eller astma/kol. Tjänsten inbegriper uppföljningssamtal på apotek eller via telefon en till två veckor efter att patienterna fått sin medicin.

Redan 2014 publicerades en utvärdering av tjänsten i form av en randomiserad och kontrollerad studie på drygt 500 patienter och 46 apotek. Den visade att patienternas följsamhet till sina behandlingar förbättrades, samtidigt som totalkostnaden minskade.

Nu har en ambitiös hälsoekonomisk utvärdering genomförts av forskare vid universiteten i Nottingham och Manchester. Studien publicerades häromveckan i Pharmacoeconomics och finns tillgänglig kostnadsfritt online.

Enligt studien beräknas NMS ha förbättrat patienternas adherence till läkemedelsbehandling med 10 procent.

Tjänsten har enligt utvärderingen genererat besparingar på över 75 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 783 miljoner kronor, under de första fem åren.

– Den här forskningen ger en rungande bekräftelse av de vinster som NMS ger patienterna och vården. Bättre hälsoutfall i kombination med kraftiga besparingar är något av en helig graal när det gäller optimering av läkemedelsanvändning, säger Sandra Gidley, ordförande i den engelska grenen av Royal Pharmaceutical Society i fri översättning på sällskapets hemsida.

Forskarna summerar huvudfynden i sin studie som följer:

Metoden förefaller effektiv och kostnadseffektiv jämfört med normal praktik

Förbättrad adherence till nya läkemedel ledde till hälsovinster och lägre totalkostnad som är betydligt lägre än vad som normalt accepteras vid implementering av ny teknologi.

Interventionen är enkel och populär hos kunder och apotekspersonal, och är överförbar till de flesta terapiområden

Man bör överväga att utvidga och utvärdera NMS till fler områden

Resultaten är sannolikt överförbara till hälso- och sjukvårdssystem som är mindre integrerade än Storbritanniens

I Sverige finns ännu ingen liknande samhällsfinansierad farmaceutisk tjänst. Den senaste statliga apoteksutredningen, som presenterades i mars, föreslår dock att TLV bör få ett uppdrag att utarbeta en sådan.

Andra läser