Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Myndigheter ökar samarbetet

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en avsiktsförklaring om att öka samarbetet. Det berättar Eva Arlander, enhetschef på LV, apropå förslaget att slopa behandlingsrekommendationerna.

Som vi skrev igår föreslår kunskapsstödsutredningen att Läkemedelsverket ska sluta att ge ut behandlingsrekommendationer.

Utredningen hänvisar bland annat till “begränsad marginalnytta” hos rekommendationerna i relation till Socialstyrelsens riktlinjer.

Eva Arlander är enhetschef på Läkemedelsverket.

Hur ser ni på förslaget att LV:s behandlingsrekommendationer ska upphöra?

– Utredningen kom den 1 juni, förslagen väntas nu gå på remiss och vi har ännu inte tagit ställning till dem. Men vi har redan inlett förändringar som ligger i linje med utredningens observationer, säger Eva Arlander.

Hon syftar på en avsiktsförklaring som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ingick i slutet av mars. Här beskrivs ett fördjupat samarbete kring riktlinjer och behandlingsrekommendationer, dock inte sampublicering av kunskapsdokumenten. Sedan i höstas har myndigheterna i högre grad börjat samordna kunskapsunderlag och definiera utvecklingsområden.

– Vi jobbar redan idag med att vara effektiva och snåla med våra resurser, och som framgår av avsiktsförklaringen vill vi öka samarbetet mellan Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Som ett exempel på utökat samarbete så har vi i år tagit fram behandlingsrekommendationer parallellt med riktlinje inom samma område, depression och ångest. I den processen samverkade vi med Socialstyrelsen och delade delvis upp arbetet, säger Eva Arlander.

Hur stora resurser tar produktionen av rekommendationerna hos er idag?

– Det handlar om ett fåtal personer som arbetar heltid med den här verksamheten internt på Läkemedelsverket, i övrigt engageras externa experter i arbetet.

FAKTA/ RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vänder sig främst till vårdpersonal som ett stöd i beslut om behandling för den enskilda individen. Socialstyrelsens nationella riktlinjer vänder sig till en bredare grupp och omfattar åtgärder i hela vårdkedjan, bland annat diagnostik, kirurgi, omvårdnad, rehabilitering och kostnadseffektivitet.

Källa: Avsiktsförklaring om samverkan mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, mars 2017.

Andra läser