Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Krav sänktes så att sju fick godkänt

Ingen av de utländska farmaceuter som gjorde kunskapsproven för svensk yrkeslegitimation i april blev godkända enligt de ursprungliga kriterierna. Då sänktes kraven för godkänt till 30 procent på delprovet i farmaci, vilket gjorde att sju personer klarade ribban. ”Varken innehåll eller villkor kring det här provet verkar ha varit genomtänkta”, säger en forskare. KOMPLETTERAD 14:35

Att kraven för ett delprov, men inte för resten av provet, ändrades i efterhand är en av de omständigheter som 106 apotekare med examen från icke EU/EES-länder kritiserar i sitt överklagande till Socialstyrelsen som vi skrev om igår.

Helen Avery är forskare med inriktning på migration och validering av utbildningar vid Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet.

– Jag tycker detta är en tydlig indikation på att varken innehåll eller villkor kring det här provet varit genomtänkta, säger hon.

Hon är kritisk till provets utformning och omständigheterna kring det.

– Det finns en gräns för hur mycket man kan packa in i ett enda prov. Omfånget måste vara rimligt för att inlärning ska kunna ske under förberedelsefasen. Ett sådant här omfångsrikt prov riskerar leda till att de nyanlända pressas till utbrändhet och per definition får man även ett inslag av lotteri.

Vilka konsekvenser får det när så få av apotekarna klarar provet, och så många inte klarar det?

– Vi får ett litet antal solskenshistorier, men desto fler som riskerar hamna i bitterhet och besvikelse gentemot svenska myndigheter och i värsta fall Sverige som land. Det är det sista vi behöver. En långt utdragen valideringsprocess leder också till en sorts avprofessionalisering, säger Helen Avery.

– Det här blir en stor samhällsekonomisk felinvestering. Det är klart att det är viktigt att säkra de nyanländas kunskapsnivå men vi måste hitta bättre vägar. Jag skulle hellre se ett system med ett antal riktade kunskapsprov som man tar progressivt, parallellt med att personen i fråga i någon form är yrkesverksam inom farmacin.

Uppsala universitet kommer inom kort att bemöta studenternas skrivelse, som skickades till både Socialstyrelsen och universitetet. Vi kommer att lägga upp universitetets svar här på sajten.

Mest läst