Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Positivt med kriterierna för EMA”

Sverige matchar väl de kriterier som EU ställer på det nya värdlandet för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, enligt ambassadören Christer Asp.

I förra veckan kom de kriterier som EU ställer på det land som vill bli värd för EMA. Christer Asp, ambassadör som leder regeringens sekretariat för den svenska EMA-kampanjen, anser att kriterierna som har presenterats talar till Sveriges fördel och att listan för processen framåt.

– De här kriterierna syftar till att driva fram ett beslut i oktober, säger han till Svensk Farmaci.

Christer Asp har tidigare varit tydlig med att han inte tror att en utdragen process gynnar Sverige eller är bra för EU.

Ett av kriterierna på Europarådets och EU-kommissionens lista är att flytten ska kunna ske sömlöst, det nya värdlandet måste kunna ta över myndigheten utan störningar.

– Vi har pekat på att vårt nationella läkemedelsverk är den största samarbetspartnern till EMA när Storbritannien lämnar EU och det tycker vi är en stor tillgång när det handlar om att förbereda en sömlös flytt.

Andra kriterier är att bland annat att EMA ska placeras i en vetenskaplig miljö, att det ska finnas möjligheter till internationella skolor för barn till EMA-personal och att det finns goda möjligheter till boende och transporter för personer som ska delta i myndighetens möten.

Fem medlemsländer saknar i dag EU-myndigheter och enligt en tidigare överenskommelse ska myndigheterna i unionen fördelas till olika länder. Men enligt Christer Asp är det inte säkert att de här länderna kommer att ha förtur.

– Rådssekretariatet berör det här och erinrar om att det finns en sådan uppgörelse. Men samtidigt säger man att den uppgörelsen syftar på nya myndigheter medan det nu gäller en existerande myndighet.

I Sverige finns sedan tidigare den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Christer Asp och det svenska EMA-sekretariatet pekar på de synergieffekter det innebär att ha de två myndigheterna i samma land.

Ansökan om att bli värdland ska vara inlämnad senast den sista juli. Beslutet om var EMA hamnar fattas sedan av medlemsländerna i en omröstning i oktober.

Vid sidan av arbetet med ansökan fortsätter arbetet med att få de andra medlemsländerna att vilja placera EMA i Sverige.

– Jag fortsätter att besöka huvudstäderna i EU för att visa på styrkan i Sverige som värdland och statsråden fortsätter att ta upp det här med sina kollegor i andra länder. Vi kommer att arbeta för ett svenskt EMA fram till minuterna för beslutet.

Andra läser