Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vaccinationsregister är e-hälsans döda vinkel

BLOGG: Ett heltäckande vaccinregister skulle vara värdefullt ur många aspekter. Men e-hälsan i Sverige är ett virrvarr av kockar och vi är långt ifrån att vara den ledande nation inom området som regeringen vill att vi ska vara, anser Anders Cronlund.

För två veckor sedan vaccinerade jag mig mot TBE utanför ICA i Flen. När det var klart fick jag ett vaccinationskort från Pfizer med information, dos och datum. Liknande kort har jag redan ett antal: polio 1958, stelkramp 1965, en handfull vaccinationer i WHO:s gula häfte samt Twinrix från GSK. Jag har däremot inte från någon influensavaccination fått med mig papper och inte heller från vaccineringen mot lunginflammation fick jag det. Totalt har jag fått drygt 30 vaccinationer inklusive barndomsprogrammet.

Efter att varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för det 2013 inrättade vaccinregistret Svevac, satte jag mig för att själv lägga till TBE-vaccinationen via nätet. Efter ett tag insåg jag att allt inte stod rätt till och mailade myndigheten igen. Nej, i Svevac registreras endast vaccinationer som ingår i det allmänna barnvaccinprogrammet, blev svaret. Ett separat register finns för HPV-vaccinationer. Ett heltäckande register skulle vara värdefullt för forskning om vacciners effektivitet, skyddstider, inringning av resistenta grupper, korsresistens, för biverkningar med mer. Medborgarna skulle få en översikt av genomförda vaccinationer. Är jag vaccinerad mot kolera?

2005 efterlyste jag för första gången ett nationellt vaccinregister. 2010 återkom jag till frågan i en blogg med rubriken ”Virrvarret av vaccinationer består”. Som framgått finns ännu inget heltäckande register trots att vi sedan dess fått både en digitaliseringsminister (tillika bostadsminister – vilken slaskpost) och en E-hälsomyndighet.

På regeringens hemsida står att ”Sverige skall vara bäst på e-hälsa 2025”. Det tror jag inte, med hänsyn till dagens ambitioner, kommer att inträffa.

SLL lyckades först 2016 att övergå från papperslappar för högkostnadsskyddet till datoriserade rutiner och den nationella läkemedelslistan står ständigt på agendan att införas. Nyligen sänkte SLL ersättningen för läkares videosamtal.

Bankerna lyckades redan under senare delen av 1900-talet att registrera miljarder inköpstillfällen från hela världen. Money talks. Kanske är det därför det har gått att få till stånd ett register över förskrivna och uthämtade läkemedel. Grunden lades av dåvarande Apoteksbolaget för att hålla rätt på fakturor till bland annat landstingen. Företaget kunde peka med hela handen, medan dagens e-hälsa vimlar av kockar som ska ha en slev med i soppan.

Andra läser