Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceut manipulerade recept – förklarar med ”snällhet”

Farmaceuten lämnade ut andra läkemedel än de som läkaren hade skrivit ut, lämnade ut läkemedel i fel styrka och lämnade ut fler läkemedel än vad som var förskrivet. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg att farmaceutens yrkeslegitimation återkallas.

I höstas blev det känt att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, upptäckt tre fall av receptmanipulation i Västsverige. Informationen var knapphändig, men det stod klart att de tre farmaceuterna expedierat läkemedel på falska grunder och att det inletts förundersökningar om händelserna.

Nu är Ivo klar med sin egen utredning av ett av de tre ärendena. I beslutet som är skickat till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, skriver Ivo att farmaceuten varit grovt oskicklig och visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke.

– Vi tycker att det är ett mycket anmärkningsvärt tillvägagångssätt. De här ändringarna i recepten har gjorts helt utan stöd från förskrivare, säger Kristina Bramstång, jurist och inspektör på Ivo som har utrett ärendet.

Farmaceuten har tidigare varit delägare i apoteket där förfalskningarna upptäcktes, vilket Kristina Bramstång anser är en försvårande omständighet då man som ägare förväntas ta ansvar både för den egna yrkesutövningen och för verksamheten som helhet.

Av Ivos beslut, som Svensk Farmaci tagit del av, framgår att farmaceuten endast erkänner ett fåtal av de manipulationer som myndigheten har konstaterat. Dessa förklarar farmaceuten med att hen har velat vara snäll mot personer som bett om hjälp.

Enligt farmaceuten har hen inte något missbruksproblem och hen hävdar att förfalskningarna inte har gjorts för egen ekonomisk vinning. Farmaceuten uppger stor arbetsbörda som en förklaring och att hen till följd av stress har haft svårt att upprätthålla ett professionellt agerande.

Enligt Ivos utredning har den tidigare apoteksägaren manipulerat recept för minst sju patienter. I samtliga fall finns hens signatur kopplad till de manipulerade recepten. För att förvanska recepten har farmaceuten använt fem olika arbetsplatskoder och sju olika läkares förskrivarkoder samt personnummer från de sju patienterna.

Patienterna som har mottagit läkemedel från de förfalskade recepten har alla på ett eller annat sätt en koppling till farmaceuten, vilket gör att Ivo inte anser att det är troligt att någon annan anställd på apoteket skulle ha använt farmaceutens signatur och lösenord för att manipulera recepten.

Ivo anser inte heller att det är förenligt att vara mottaglig för påtryckningar från omgivningen och samtidigt inneha den behörighet och de befogenheter som apotekare och receptarier har.

– Det som den här farmaceuten har gjort är förhållandevis enkelt att åstadkomma, men svårt att upptäcka. Att i den position som farmaceuter har göra något sådant här ser vi mycket allvarligt på och det är därför vi i första hand yrkar på att yrkeslegitimation återkallas, säger Kristina Bramstång.

I andra hand yrkar Ivo på att farmaceuten får en prövotid på tre år.

Beslutet om återkallande av yrkeslegitimation fattas av Hsan. De brott som farmaceuten anklagas för är också under polisiär utredning för eventuella rättsliga följder.

Imorgon skriver Svensk Farmaci mer om receptmanipulationerna i västra Sverige och berättar om hur tre grava övertramp, av farmaceuter utan känt samröre, kunde upptäckas på kort tid i samma del av landet.

Andra läser