Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nationell läkemedelslista välkomnas av Sveriges Farmaceuter

Tillgången till den nationella läkemedelslistan på apotek bör begränsas till legitimerad personal på apotek, anser Sveriges Farmaceuter.

I förbundets remissvar till regeringen välkomnas förslaget om en nationell läkemedelslista. ”Att skapa förutsättningar för en samlad bild av en patients läkemedelsanvändning är ett absolut måste för ökad patientsäkerhet”, skriver förbundet.

Framför allt spås en nationell läkemedelslista bli en positiv förändring för de förbundsmedlemmar som arbetar med klinisk farmaci.

– Det vore jätterelevant för farmaceuter inom vården. Idag behöver kliniska farmaceuter ofta ägna mycket tid åt att ta reda på vilka läkemedel som patienter tar, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare, Sveriges Farmaceuter.

För apotekare och receptarier på apoteken innebär en nationell läkemedelslista inte så stor förändring eftersom de redan idag kan se vilka läkemedel som patienten tar. Men en skillnad blir att de kan se ordinationsorsak. Förbundet anser att det skulle innebära en förbättring att den expedierande farmaceuten inte behöver fråga om ordinationsorsaken.

– Det är bra eftersom ändamål som läkarna ska skriva idag inte alltid återfinns på recepten, dessutom ger det inte all information. Det blir också mindre integritetskränkande än att behöva föra en diskussion om ordinationsorsaken med patienten i samband med expedieringen, säger Clary Holtendal.

Hon och förbundet är däremot kritiska till att all expedierande personal på apoteket ska få tillgång till läkemedelslistan enligt lagrådsremissen. Det innebär att även apotekstekniker och i vissa fall kassapersonal som deltar i vissa moment av receptexpedieringen kan ta del av listan.

– På apoteken är det är enbart apotekare och receptarier som ska göra medicinska ställningstaganden och därför ser vi inte någon anledning till att annan personal ska använda den. Då läkemedelslistan innehåller känsliga uppgifter är det viktigt att inte fler personer än nödvändigt får tillgång till den.

Mest läst