Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Oklart att minusbud skulle tillåtas i upphandling”

Apoteket AB tog hem Stockholms dosupphandling med ett kontroversiellt ”minusbud”. Nu protesterar båda konkurrenterna och begär överprövning i förvaltningsrätten. Svensk Dos hade också lämnat ett minuspris om man visste att det varit möjligt, enligt bolagets advokater.

Som vi skrev igår vann Apoteket AB Stockholms läns landstings och Gotlands upphandling av öppenvårdsdos.

För första gången i en dosupphandling lades ett ”minusbud” avseende dospengen – Apoteket AB erbjöd sig att betala 6 öre per patient och dygn för att få fortsätta att leverera och därmed få intäkter via handelsmarginalen.

Detta anbud blev det vinnande i upphandlingen, tilldelningsbeslutet gick häromveckan i Apoteket AB:s favör.

Nu står det klart att de övriga anbudsgivarna, Apotekstjänst och Svensk Dos, båda har begärt överprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Båda ansökningarna inkom till rätten i tisdags, på den sista dagen som en avtalsspärr rådde. Svensk Farmaci har begärt ut handlingarna.

Svensk Dos AB yrkar i första hand på att landstinget ska göra en ny utvärdering där Apoteket AB:s anbud utesluts.

Svensk Dos – som själv lade ett nollbud i upphandlingen – beskriver Apoteket AB:s anbud som ”onormalt lågt”. Man anför bland annat att anbudet står i strid mot anvisningar och krav i förfrågningsunderlaget och att det låga anbudet inte förklarats på ett tillfredsställande sätt.

Svensk Dos andrahandsyrkande är att hela upphandlingen ska göras om.

”Hade det av underlaget … tydligt framgått att det var möjligt för anbudsgivare att lämna ett minuspris hade Svensk Dos anbud sett annorlunda ut”, skriver bolagets advokater.

Apotekstjänst, som var den enda aktör som lämnade ett pris på tjänsten, har också ansökt om överprövning och yrkar i första hand på att upphandlingen görs om.

”Vi har i nuläget inga kommentarer” meddelar Tomas Hilmo, vd för Apotekstjänst i ett mejl till Svensk Farmaci.

Apoteket AB levererar redan idag dosläkemedel i SLL och Region Gotland för dospengen 1:47 kronor per patient och dygn.

Mest läst