Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Cronlund hjälper inte de narkolepsidrabbade”

Charles Olsson, jurist och anhörig till en narkolepsidrabbad, replikerar på ett blogginlägg av Anders Cronlund.

I ett blogginlägg den 18 april beskriver Anders Cronlund innehållet i ett föredrag som nyligen har hållits av professor emeritus Hans Wigzell. Det är svårt att urskilja vad som är direkt från Wigzells föredrag, vad som är Cronlunds egen tolkning och egna slutsatser, och vad som inte kan härledas alls från föredraget.

Cronlunds text innehåller flera frågetecken. Han menar bland annat att de som drabbades av narkolepsi efter pandemivaccinationen 2009 och 2010 hade ”fått sitt immunsystem att reagera felaktigt på ett korrekt läkemedel”. Här måste ett syftningsfel föreligga. De unga som drabbades har inte fått sitt immunsystem att reagera, varken korrekt eller felaktigt. Det är kanske onödigt att märka ord, men texten är oklar på så många olika sätt.
Hur vet Cronlund nu detta? Vilken eller vilka studier stödjer att läkemedlet var ”korrekt”? Ge oss läsare en källa, tack.

Kan det vara så att vaccinet egentligen inte var ”korrekt”?

1. Vaccinet, Pandemrix (adjuverat A(H1N1) importerades inte till USA. Orsaken till det var, att det adjuverades. Inga pandemivaccin som adjuverades togs in till USA. AS03-adjuverat vaccin mot A(H5N1)-infektion lagras i USA numera, men erbjuds inte till allmänheten – men det är alltså ett annat vaccin och en planering för en helt annan situation.

2. Pandemrix har bedömts orsaka narkolepsi, enligt studier i Sverige (ett flertal), Finland (flera), Norge, Storbritannien, Frankrike, Irland, till skillnad från alla andra pandemivaccin.

3. Pandemrix innehöll fyra gånger mer av ett visst protein, som liknar ett protein funnet i hjärnan, än jämförda pandemivaccin. Detta anses av den ledande studien på området (vad i vaccinet orsakade narkolepsi) bära skulden till vaccinskadan. Steinman et al, Stanford, juli 2015.

4. Pandemrix blandades på den klinik som utförde vaccinationerna. Där drogs solutionen upp från en behållare, och adjuvansen från en annan. Hur kan någon vara säker på att den praktiska blandningen i slutfasen, inte på produktionsfaciliteterna i Dresden, utan på skolhälsovården, vårdcentralen eller vaccinationskliniken gick ”korrekt” till, för alla de miljontals doser som blandades på plats? Och för de som fick två doser, att det gick korrekt till vid båda tillfällen? Hur vet Cronlund, till skillnad från i princip alla andra, att hanteringen var korrekt, från produktion till injicering? Hur kan man vara säker på att produktion, transport, lagring, och till slut blandning var korrekt för just de sprutor och de personer som drabbades av narkolepsi? Svaret är att det vet man nog inte. Ingen kan veta det, och sannolikheten talar starkt emot att alla doser innehöll ”korrekt vaccin”.

Tillräckligt mycket här ovan talar emot Cronlunds påstående, att vaccinet var ”korrekt” för att det sannolikt är så att påståendet måste ifrågasättas.

Cronlund fortsätter. Han menar att det inte ens är säkert att det föreligger en läkemedelsskada. Han hänvisar till människor som har fått polio trots (eller på grund av, oklart vilket) vaccination mot polio. Det är nämligen på det viset att en av de största vaccintragedierna genom tiderna rör just poliovaccin, den så kallade Cutter Laboratories-incidenten i USA1955. 40000 fall av polio orsakades av det vaccinet, 200 barn paralyserades. Knappast ett korrekt vaccin – och vad menar Cronlund egentligen med jämförelsen med poliovaccinet?

Cronlunds text innehåller fler stora frågetecken. Han skriver att ”för närvarande har drygt 300 personer bedömts ha rätt till ersättning”. Gissningsvis menar Cronlund ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Siffror från 31 mars anger att 523 personer har anmält dit att de fick narkolepsi av vaccinet. 376 av dessa har hittills godkänts, 22 återstår att utreda i skrivande stund. Avböjda uppgår till 125, och huvuddelen av dessa har valt att överklaga sitt avslag. 376 är inte drygt 300, det är (om man nu måste avrunda) närmare 400.

Cronlund menar att om de europeiska barnen och unga inte hade vaccinerats, så hade de ändå fått narkolepsi, nämligen om de hade drabbats av svininfluensaviruset. Detta är ett närmast sensationellt uttalande. Någon källa hänvisas det inte till, men läsaren kanske kan gissa att antagandet gjorts efter forskning på narkolepsiförekomst i Kina och avser säsongsvariation i narkolepsi, studerad från 1998 till 2011. Möjligen är det i så fall en ifrågasatt studie från 2011 som åsyftas. Den avser med andra ord alla möjliga säsongsinfluensor, inte bara svininfluensa.

Så här är det. I de länder i Europa och Nordamerika där människor inte vaccinerades med Pandemrix 2009/2010 märks ingen ökad förekomst av narkolepsi. Med Cronlunds resonemang, att svininfluensa orsakar narkolepsi borde det rimligen vara tvärtom, att en lavinartad ökning skulle ha märkts från och med 2010, speciellt i de länder som inte vaccinerade någon alls eller i länder som vaccinerade väldigt få. Vi skulle naturligtvis vara tacksamma för en källa som visar att de 523 personerna i Sverige med narkolepsi anmäld som vaccinskada hade fått det, även utan vaccin – om de hade smittats av A(H1N1). Utan källa är det inget annat än en rejäl sensation, som sagt. Kan man få narkolepsi efter smitta med viruset? Kanske, kanske inte, men att från det anta att alla idag drabbade efter vaccinet skulle ha fått det är ohyggligt anmärkningsvärt.

Cronlund undrar om narkolepsi efter vaccination med Pandemrix ens är en läkemedelsskada. Det är svårt att förstå hans resonemang, eftersom han inte invänder mot att sprutan orsakade narkolepsi. Vidare, eller möjligen som en konsekvens av detta, så anser Cronlund att Patientförsäkringen och inte Läkemedelsförsäkringen ska täcka det ansvar som staten har med anledning av skadorna. Detta för att vaccinet skulle ha ordinerats på felaktigt sätt. Men patientförsäkringen är inte statlig, som Cronlund påstår – den försäkrar vårdgivarna och ägs av landstingen och regionerna. Inte heller detta resonemang känns logiskt – om det är som Cronlund menar, staten som orsakade skadorna.

Folkhälsoinstitutet (en numera nedlagd myndighet, vars verksamhet tillsammans med Smittskyddsinstitutet senare bildade Folkhälsomyndigheten) låg inte bakom vaccinationskampanjen – det var Socialdepartementet tillsammans med främst Socialstyrelsen, uppbackade av Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och vårdgivarna som ledde och genomförde pandemivaccinationen.

Cronlunds blogginlägg har fått ordentlig spridning, och hjälper inte de narkolepsidrabbade ett dugg. Knappast heller andra, som verkligen är intresserade av att förstå problematiken – vaccin och narkolepsi. Snarare innebär detta ännu en käpp i hjulet för personer som inte själva orkar kämpa för just sanning och rättvisa varje dag, år efter år. De måste förlita sig på föräldrar, oftast lekmän och andra ideellt arbetande eldsjälar. Kan vi berörda, intresserade och ansvariga arbeta tillsammans istället? Tack, i så fall, på förhand.

Charles Olsson – jurist och anhörig till narkolepsidrabbad

Mest läst