Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dosförpackningar guldko för tillverkare

Läkemedelstillverkare tjänar ofta mycket på att sälja stora förpackningar till dosapoteksföretagen. I vissa fall är priset per tablett 600 procent högre än för mindre förpackningar. Landstingen betalar i slutändan.

Ett aktuellt exempel gäller blodtryckssänkaren kandersartan i styrkan 8 mg. I maj 2017 har Candersartan Sandoz, 500 tabletter, utsetts till periodens vara (PV). Apotekens – i detta fall dosapotekens – inköpspris är hela 2 030 kronor för en sådan förpackning.

Detta kan jämföras med periodens vara bland 98-förpackningarna, Candersartan Krka, som kostar 14 kronor.

Försäljningspriserna inklusive handelsmarginal per tablett blir 4,26 kronor respektive 0,60 kronor. Försäljning av läkemedel från den stora förpackningen genererar alltså ett över 600 procent högre pris per tablett än vid försäljning av periodens vara i 98-pack.

Det finns fler exempel.

Klopidogrel 75 mg och kandersartan 16 mg är två andra läkemedel där det föreligger mycket stora prisskillnader per tablett mellan mindre förpackningar (lägre pris) och dosförpackningar (högre).

Dosapoteksföretagen gynnas inte av att använda de stora förpackningarna – i slutändan är det landstingen som står för i princip hela kostnaden och stora belopp går till läkemedelstillverkarna.

Magnus Thyberg är enhetschef på SLL:s läkemedelsenhet.

– Det finns ett problem i periodens vara-systemet när det gäller udda förpackningsstorlekar, det kan både handla om stora och små. Här är det ofta sämre konkurrens och priserna sänks inte på samma sätt som för vanligare förpackningsstorlekar, säger han.

Har du en bild av hur detta slår mot er ekonomi?

– Vi har inte gjort någon grundläggande analys av det här. Min bild är att det inte är ett jättestort problem i vardagen, snarare kan det uppstå i samband med olika särlösningar, exempelvis när man vill ha startförpackningar för att minska kassation eller i samband med dosdispensering och endos på sjukhus. Där får man väga in kostnaden i varje enskilt fall och hitta åtgärder. Visst skulle vi uppskatta en ökad konkurrens på det här området, säger Magnus Thyberg.

Andra läser