Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket erbjöd “minusbud” för att få leverera dos i SLL

Apoteket AB har vunnit Stockholms läns landstings upphandling av dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Bolaget vann med ett ”minusbud” – det statliga bolaget har erbjudit sig att betala 6 öre per patient och dygn för att få fortsätta att leverera och därmed få intäkter via handelsmarginalen.

Tre aktörer, Apoteket AB, Apotekstjänst och Svensk Dos, deltog i upphandlingen som avser leveranser av dosläkemedel från den 1 februari 2018 till den 31 januari 2021.

Alla tre aktörerna klarade kvalificeringskraven. Svensk Dos AB erbjöd noll kronor per patient och dygn i så kallad dospeng, Apotekstjänst 2,48 kronor och Apoteket AB minus 0,06 kronor.

SLL beslöt att anta Apotekets anbud, enligt ett aktuellt tilldelningsbeslut.

Det innebär – om beslutet inte överprövas och förändras – att en apoteksaktör för första gången, sett till dospengen, kommer att betala för att få leverera dosförpackade läkemedel till svenska landsting. Intäkterna kommer då endast från handelsmarginalen.

Före omregleringen debiterade Apoteket AB landstingen en dospeng på i genomsnitt cirka 6,50 kronor per patient och dag.

Den så kallade avtalsspärren löpte ut i måndags. Svensk Farmaci har för närvarande inga uppgifter om huruvida några ansökningar om överprövning inkommit. Mer information längre fram.

Upphandlingen avser öppenvården i SLL men även Region Gotland, TioHundra AB samt leverantörer som SLL och Region Gotland har vårdavtal med har rätt att få leveranser på avrop, förutsatt att detta är avtalat.

Mest läst