Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Staten bär hela ansvaret för ersättningen”

BLOGG: Staten bör bära hela ansvaret för ersättningen till personer som drabbats av narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensa. Det anser farmacie doktor Anders Cronlund med hänvisning till aktuell immunologisk forskning.

Nyligen lyssnade jag till ett föredrag av Hans Wigzell, professor emeritus i immunologi, tidigare chef för Statens Bakteriologiska Laboratorium och rektor för KI.

Det för mig uppseendeväckande var hans avsnitt om narkolepsi orsakad av den omfattande vaccinationen mot svininfluensan 2009/2010.

De som drabbades visade sig ha en unik immunologisk egenskap, som gjorde att en aminosyresekvens i vaccinet triggade igång en autoimmun process hos dem.

Processen förstörde celler i hjärnan som är av vikt för vakenhet. Hade de drabbade inte vaccinerats utan drabbats av viruset hade de även då fått narkolepsi. Det var nämligen vad som hände ett antal kineser, som inte vaccinerats, men som uppvisade samma immunologiska mönster som de i Sverige drabbade.

Att drabbas av sjukdom av ett korrekt vaccin, avsett att framkalla immunitet genom ett eller flera antigen är inte unikt. Vid poliovaccination kan till exempel ytterst få av de vaccinerade få polio. Det är inget fel på poliovaccinet, men de drabbade utvecklar inte immunitet som förväntat.

Kan man därför i strikt mening säga att narkolepsin uppstått genom en läkemedelskada?

De som insjuknat har haft otur och fått sitt immunsystem att reagera felaktigt på ett korrekt läkemedel. Detta framkom aldrig i debatten kring vaccinationen, som dominerats av frågan om ersättning till de drabbade. Det är i och för sig en viktig fråga, men inom det socialpolitiska området.

För närvarande har drygt 300 drabbade bedömts ha rätt till ersättning. I landet finns dessutom ytterligare cirka 4 000 personer, som lider av sjukdomen narkolepsi, uppkommen av andra orsaker än Pandemrix.

Enligt läkemedelsförsäkringens §3 gav vaccinationen en läkemedelsskada. ”Med läkemedelsskada förstås i detta åtagande personskada, som med övervägande sannolikhet har orsakats genom medicinering…”.

Men enligt min uppfattning är det den statliga patientförsäkringen som primärt borde stå för ersättningen eftersom denna ska träda in om läkemedlet ordinerats på ett felaktigt sätt.

I dagsläget avser patientförsäkringen endast att täcka upp det som inte ges från läkemedelsförsäkringen. När statliga Folkhälsoinstitutet rekommenderar massvaccination utan att beakta risken för immunologiska variationer (ca 60 procent av befolkningen vaccinerades), och en skada uppstår, är det staten som bär ansvaret.

Anders Cronlund

FOTNOT: Riksdagen antog i fjol en ny lag som tillförsäkrar dem som fått narkolepsi till följd av vaccinering mot svininfluensa 2009 och 2010 ersättning. Enligt beslutet ska de som insjuknat i narkolepsi i första hand få ersättning från Läkemedelsförsäkringen och först i andra hand av staten. Staten ska betala kompletterande ersättning om betalningarna från försäkringen inte ger full ersättning. Enligt beslutet ska maximalt tio miljoner kronor betalas ut per person.

Andra läser