Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

NKS tar täten i Europa inom radiofarmaci

Nya Karolinska får Europas största och modernaste anläggning för produktion av radiofarmaka med två cyklotroner. Fler farmaceuter än dagens nio lär behövas när produktionen ska dimensioneras upp under de kommande åren.

Radiofarmaka är läkemedel – oftast injektionsvätskor – vars aktiva substans i regel består av två delar: en bärarmolekyl och en radionuklid som avger joniserande strålning.

Den största användningen finns inom bilddiagnostiken där radiofarmaka används för att planera och följa upp sjukdomsbehandlingar.

Ett exempel är det nya läkemedlet [68Ga]PSMA-11 som i kombination med PET-kamerateknologi väntas innebära ett genombrott för diagnostiken av prostatacancer.

– Vi räknar med att behöva öka vår totala produktion av radiofarmaka med 104 procent från 2017 till 2020, säger Carsten Steiger, projektledare och sektionschef inom funktionsområde radiofarmaci på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Karolinska är ett av en handfull sjukhus i landet som förutom beredning har egen tillverkning av radionuklider med hjälp av en cyklotron – ett slags partikelaccelerator.

Lägligt nog med tanke på det ökande behovet står verksamheten inför en stor uppgradering i och med tillkomsten av Nya Karolinska (NKS). I samband med den gigantiska flyttmanövern skapas Europas största och modernaste anläggning för produktion av radiofarmaka.

– I slutet av september får vi nycklarna till det nya huset och sedan vidtar minst ett år av processvalideringar där vi kör den gamla anläggningen parallellt. I det nya huset får vi två nya cyklotroner och utrustning för att kunna tillverka och bereda betydligt fler produkter än idag, berättar Hanna Elgstrand, apotekare och en av de ansvariga för flytten av radiofarmaciverksamheten till NKS.

Av de 22 anställda inom radiofarmacin på Karolinska i Solna är idag sju apotekare och två receptarier. Fler lär behövas nu när verksamheten växer.

– Vi har bemannat upp inför flytten men prognosen är att vi behöver ungefär två nya anställda per år fram till 2020 för att matcha expansionen, säger Carsten Steiger.

Läs vårt reportage från Funktionsområde Radiofarmaci på Karolinska universitetssjukhuset i Svensk Farmaci nr 2/17 senare i april.

Mest läst