Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hon har stenkoll på arbetsrätten

Viktoria Juzovitskaja är Sveriges enda arbetsrättsjurist med örnkoll på farmaceuternas arbetsmarknad - och en allt mer efterfrågad föreläsare. I vår håller hon åtta olika utbildningar vid elva tillfällen för medlemmar, förtroendevalda, chefer och studenter.

En grundutbildning för förtroendevalda. En heldagsfördjupning för samma målgrupp om uppsägningar, arbetsbrist och personliga skäl.

Föreläsningar på apotekar- och receptarieprogrammen vid Uppsala och Göteborgs universitet med titeln “Anställningens ramar – spela ut dina pjäser rätt i arbetslivet”.

Föreläsningar om etik, arbetsrätt och legitimationsansvar – också det i Uppsala och Göteborg.

En heldag om diskriminering, missgynnande och integritetsskydd och ytterligare en dragning om anställningens grunder och legitimationsansvar i Umeå.

En föreläsning för farmaceuter på Kronans apotek om arbetsbrist, och en utbildningsdag för chefer tillsammans med apotekaren och ledarskapsföreläsaren Kristofer Klerfalk.

Sveriges Farmaceuters förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja har en späckad kalender i vår – och till stor del handlar det om föreläsningar och utbildningar runt om i landet.

Är det inte svårt att hålla isär alla presentationer?

– Nja, utbildningarna handlar om helt olika frågeställningar inom arbetsrätten och hälso- och sjukvårdsjuridiken, och vänder sig oftast till helt olika målgrupper. Därför blir inte det så svårt att hålla isär dem, säger hon.

Varför är arbetsrätt så spännande?

– För mig som arbetsrättsjurist med särskilt intresse för hälso- och sjukvårdsjuridik är de här frågorna mycket engagerande och jag jobbar ju med den här materian i en stor mängd ärenden som dyker upp i mitt arbete på förbundet. När jag förbereder mina utbildningar plöjer jag en stor mängd av material, förarbeten till lagarna, juridisk litteratur och domstolspraxis.

– Arbetsrätten berör också alla. Du kommer i kontakt med arbetsrättslig problematik från dagen du för första gången delar ut reklam som 13-åring eller jobbar extra i en glasskiosk, tills dagen du går i pension.

– Har du koll på vad som gäller inom arbetslivet och vilka rättigheter och skyldigheter du har så kan du påverka din arbetssituation, din karriär och även ditt privatliv. Du kan förebygga onödiga konflikter, förhandla fram bättre lösningar, ta rätt hjälp när det behövs och inte slösa energi i lägen där det inte är lönsamt.

Vilken utbildning brinner du allra mest för?

– Det mest utmanande projektet har varit att kartlägga och sedan presentera krocken som kan uppstå mellan arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete, och apotekarens och receptariens legitimationsansvar. Farmaceuternas situation är unik. Det finns ingen annan yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården som förutom sitt professionella yrkesutövande och sitt ansvar för patientsäkerheten, även måste uppfylla företagets försäljningskrav och ta hänsyn till arbetsgivarens kommersiella intressen.

– Farmaceuten tvingas att kompromissa mellan kraven som lagen ställer för dem som legitimerade yrkesutövare, och lojaliteten till sin arbetsgivare. För att fatta rätt beslut i de situationerna blir det extremt viktigt att känna till vad legitimationsansvar innebär och vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd.

Har du några retoriska knep för att fånga åhörarnas intresse?

– Jag försöker engagera de som lyssnar genom att bjuda in dem till dialog, ställa involverande frågor och ge exempel från gällande rätt eller domstolsavgöranden som kanske kan ge dem en liten aha-upplevelse. Det brukar väcka intresse och sätta igång frågor och diskussioner.

– Jag försöker också att hålla föreläsningen levande med exempel från verkligheten som mina åhörare känner igen, säger Viktoria Juzovitskaja.

Läs mer och anmäl dig till Viktoria Juzovitskajas föreläsningar i kalendariet på Sveriges Farmaceuters hemsida.

En nyhet för medlemmar i förbundet är möjligheten att boka personlig arbetsrättslig rådgivning med förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja – läs mer på förbundets hemsida.

Mest läst