Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Christer Asp: Sju länder är favoriter i kampen om EMA

EMA-kampanjledaren Christer Asp ser vid sidan om Sverige sex huvudkandidater att ta hem kampen om EMA. Ännu har ingen lista på urvalskriterier kommit från EU-kommissionen, vilket kan göra att beslutet försenas.

Christer Asp medverkade tillsammans med Maria Lönn från Länsstyrelsen i Stockholms län på ett seminarium om Sveriges EMA-kandidatur på Apotekarsocieteten i morse.

Han upprepade ett antal tunga argument för Sveriges kandidatur: en stark vetenskaplig/Life Science-miljö, en stark nationell läkemedelsmyndighet och goda möjligheter att locka personal.

Att Sverige redan har en EU-myndighet, smittskyddsmyndigheten ECDC, har anförts som en nackdel, men enligt Christer Asp kan det även ses som en fördel. En samlokalisering kan ge synergier och en stor majoritet av EU-länderna har även dem redan minst en EU-myndighet.

Han uttryckte viss frustration över att EU-kommissionen ännu inte släppt någon lista med urvalskriterier inför beslutsprocessen till medlemsländerna, trots att Storbritannien genomfört sin så kallade artikel 5-notifiering med syfte att påbörja utträdet ur unionen.

– Det är oklart varför kommissionen tvekar. Det gör det svårare att komma igång med beslutsprocessen. Risken finns att beslutet inte kan fattas vid EU-rådets möte i juni utan måste skjutas fram till mötet i oktober. Det är olyckligt, om osäkerhet kvarstår länge kan fler kvalificerade personer komma att lämna EMA, sa Christer Asp.

Som tidigare betonade Christer Asp att han vill se ett snabbt beslut i EMA-frågan, dels för att det är en komplicerad process som måste gå sömlöst och lär kräva tid – men också för att ett snabbt beslut kan tänkas gynna Sverige. Sverige har sakligt och objektivt sett en stark kandidatur, och risken att ovidkommande och politiska hänsyn vägs in kan öka om beslutet drar ut på tiden, menade han.

Hela 22 av EU:s 27 kvarvarande medlemsländer kandiderar att få EMA efter ”Brexit”. Christer Asp presenterade en ”short list” över de länder som han själv tror är huvudkandidater.

Vid sidan av Sverige nämnde han Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna, Österrike och Irland.

Mest läst