Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill undersöka farmaceutsortiment

Frågan om ett särskilt "pharmacist only" eller farmaceutsortiment kom inte med i NLS – men nu ger regeringen ändå Läkemedelsverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna.

Uppdraget framgår av en uppdatering av Läkemedelsverkets regleringsbrev. Regeringen fattade beslutet om det nya regleringsbrevet på förra veckans regeringssammanträde.

Läkemedelsverkets nya uppdrag är att kartlägga och analysera den internationella utvecklingen i fråga om patientens egen behandling med receptfria läkemedel, och förutsättningarna för ett särskilt läkemedelssortiment som får lämnas ut utan recept men bara efter rådgivning av farmaceut.

Apoteksföreningens, Lifs och Sveriges Farmaceuters tidigare förslag till den nationella läkemedelsstrategin blir därmed verklighet, trots att det inte anammades i årets NLS-handlingsplan. I vår intervju med sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i början av mars antydde ministern ett intresse för förslaget.

– Efter nya apoteksmarknadsutredningens positiva förslag för farmaceutprofessionen kommer nu ytterligare ett positivt initiativ. Detta är ännu en väg att lyfta kompetensen hos apotekare och receptarier som arbetar på apotek, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, tycker att beskedet från regeringen är mycket glädjande.

– Ett farmaceutsortiment som enbart får säljas med rådgivning av farmaceut på apotek är en mycket bra lösning för att tillgängliggöra läkemedel för egenvård istället för att belasta primärvården, säger han i ett pressmeddelande.

– En rad läkemedel som är receptbelagda skulle egentligen inte behöva vara det. Andra läkemedel säljs idag fritt, men fel hanterade kan de vara livsfarliga. Exempel på produkter som skulle kunna ingå i ett sådant sortiment är läkemedel för ögoninfektion, smärtlindrande produkter i högre styrkor eller potensläkemedel. Ett farmaceutsortiment skulle även kunna öppna för vissa typer av kombinationsläkemedel med flera olika aktiva substanser som av försiktighetsskäl inte marknadsförs i Sverige.

Han påpekar att det finns flera länder där Läkemedelsverket kan studera farmaceutiskt sortiment, till exempel Nya Zeeland, Kanada och Australien.

– Ett nytt sortiment som möjliggör en utökad egenvård måste naturligtvis följa vissa principer. Till exempel att åkomman är möjlig att självdiagnostisera och är begränsad. Men även att läkemedlet är väldokumenterat och vid normalanvändning inte leder till missbruk, säger Johan Wallér.

Läkemedelsverket ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 december i år.

Mest läst