Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya tbc-medel når inte fram till de behövande

Fyra år efter introduktionen av nya tbc-läkemedel har färre än fem procent av patienterna med sjukdom som är resistent mot de gamla medlen fått tillgång till de nya. Läkemedlen är alldeles för dyra och svårtillgängliga, anser Läkare Utan Gränser.

Läkare Utan Gränser, MSF, uppmärksammar frågan med anledning av Världsdagen för tuberkulos som infaller idag, fredag.

För fyra år sedan introducerades två nya tbc-preparat, bedakilin (Sirturo) och delamanid (Deltyba), av läkemedelsföretagen Janssen respektive Otsuka.

De utgjorde emotsedda alternativ till de ”uråldriga” läkemedlen isoniazid och rifampicin.

De nya läkemedlen har färre biverkningar och fungerar i regel för patienter med tbc som är resistent mot de gamla läkemedlen.

Men fyra år efter introduktionen har färre än fem procent av alla med tbc-sjukdom som är resistent mot de gamla medlen fått tillgång till de nya, enligt MSF.

I fjol behandlades enbart 4 800 personer med de nya preparaten, trots att uppskattningsvis 500 000 per år insjuknar i läkemedelsresistent tbc.

– Det finns två stora problem. Dels att läkemedelsföretagen inte har registrerat de nya preparaten i vissa av de länder där tbc är som mest utbrett, och dels att läkemedlen är alldeles för dyra. Att behandla en patient kan ta upp till två år och kosta runt 100 000 kronor. De flesta låg- och medelinkomstländer http:www.svenskfarmaci.se/har inte råd att erbjuda behandlingen, säger Afamia Jabbour, medicinsk rådgivare på MSF i Sverige i ett pressmeddelande.

Hon uppmanar läkemedelstillverkarna att drastiskt öka tillgången.

Tuberkulos, en av världens mest smittsamma och dödliga sjukdomar, skördar enligt MSF uppskattningsvis 1,8 miljoner liv varje år.

Även Sirturo-tillverkaren Janssen har skickat ut ett pressmeddelande idag med anledning av Världsdagen för tuberkulos.

Enligt denna är bolaget engagerat i en rad initiativ för att tillgängliggöra Serturo globalt, bland annat samarbeten med TB Alliance, USAID och Pharmstandard.

Andra läser