Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bakläxa på nya dos-förslag

Igår antog regeringen en proposition med förslag som ska möjliggöra bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen. Men de föreslagna förändringarna inom dos skjuts på framtiden efter kritik från Lagrådet.

Som vi skrev tidigare i år har regeringen tagit fram lagförslag som ska göra Socialstyrelsens läkemedelsregister mer användbart. Igår antog regeringen en proposition med förslagen.

Förändringarna innebär att uppgifter från receptregistret nu ska kunna behandlas i Socialstyrelsens läkemedelsregister även för ändamålen uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Efter invändningar från Lagrådet har dock regeringens förslag om dos i lagrådsremissen tagits bort i propositionen. Förslagen gällde bland annat att sjukhusapotek/sjukhus/sjukvårdshuvudmän efter ansökan skulle kunna beviljas att driva maskinell dosdispensering i sluten vård. Redan idag har sjukvårdshuvudmän denna möjlighet, bland annat gör Västra Götalandsregionen för närvarande en satsning på ett breddinförande.

“Oklarheterna i förslaget till ändring av 6 kap. 1 och 2 §§ är så besvärande att Lagrådet avstyrker att det läggs till grund för lagstiftning med den nu remitterade utformningen”, skriver Lagrådet, som föreslår att regeringen avvaktar med förändringar tills Nya apoteksmarknadsutredningen lagt fram sina förslag om dos.

Andra läser