Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare efterfrågas sällan specifikt av kedjor

Hos landets tre största apoteksaktörer finns totalt bara 25 tjänster som har apotekare som formellt kompetenskrav.

Det framgår av en genomgång som genomförts av Nya apoteksmarknadsutredningen.

– Apotekarkompetens efterfrågas sällan specifikt av de stora apoteksaktörerna, man använder ”farmaceut” i rekryteringssammanhang. Samtidigt ser vi en utveckling där apotekare anställs inom landstingen. Om apoteken ska kunna spela en viktigare roll i vårdkedjan framöver, och för läkemedelsanvändningen, kan man undra om det inte behövs fler apotekartjänster på apoteken, säger Anna Montgomery, apotekare och sekreterare i utredningen.

Clary Holtendal är professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– Uppenbart är det så att apotekares fördjupade kunskap om läkemedel inte utnyttjas på det sätt man skulle önska av aktörerna. Att fler apotekartjänster skapas är angeläget. Ett utvecklat kundmöte, farmaceutiska tjänster och satsningar på apoteksforskning är vägar framåt som skulle kunna förbättra situationen, säger hon.

Svensk Farmaci återkommer med en fördjupad artikel i ämnet framöver, där vi också samtalar med apotekskedjorna.

Mest läst