Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ibuprofen bör bara säljas på apotek”

En dansk studie som publicerades i veckan i European Heart Journal pekar på en koppling mellan vanliga smärtstillare och hjärtstopp. Ibuprofen och diklofenak bör inte säljas receptfritt annat än på apotek och i låga doser och begränsade mängder, säger forskarna bakom studien.

Allt sedan den dramatiska indragningen av COX2-hämmaren rofecoxib (Vioxx) 2004 har frågan om NSAID-läkemedlens hjärt-kärlprofil varit aktuell.

Flera observationsstudier och metaanalyser på 2000-talet har visat att hjärt-kärlrisken inte tycks vara begränsad till COX2-hämmarna, utan också i olika grad gäller för traditionella NSAID-medel.

Diklofenak har exempelvis varit föremål för säkerhetsutredningar av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och fått skärpta varningstexter.

I höstas publicerades en jätteanalys i British Medical Journal, BMJ, baserad på fem europeiska hälsodatabaser med data från över 37 miljoner människor. Studien bekräftade att NSAID-användning är associerad med en förhöjd risk för hjärtsvikt.

Den senaste i raden av studier på området kommer från danska forskare och publicerades i veckan i European Heart Journal, som också skrev ett pressmeddelande om resultaten. Studien refereras också bland annat av brittiska Guardian.

Den registerbaserade studien undersökte en eventuell koppling mellan intag av NSAID-smärtstillare och risken för hjärtstopp.

Samtliga fall av hjärtstopp utanför sjukhus i Danmark mellan 2001 och 2010 ingick i analysen. Parallellt insamlades data för uthämtade receptförskrivna NSAID-läkemedel på danska apotek från 1995 och framåt.

En så kallad case-time-control-design användes sedan för att undersöka en eventuell koppling.

Enligt studien var intag av ibuprofen kopplat till en 31-procentig riskökning, medan diklofenak var kopplat till en 50 procent högre risk.

– Dessa läkemedel bör inte säljas i mataffärer eller på bensinstationer där det inte finns tillgång till professionell rådgivning. Receptfria NSAID bör bara säljas på apotek, i begränsade mängder och i låga doser, säger Gunnar Gislason, professor i kardiologi vid universitetssjukhuset Gentofte i Köpenhamn, i pressmeddelandet från European Heart Journal.

För mindre använda NSAID i Danmark som naproxen, celecoxib and rofecoxib sågs ingen riskökning, enligt forskarna sannolikt på grund av låga antalet händelser i studien.

Mest läst