Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Pharmacist only” får kalla handen i NLS

Idag presenterar regeringen årets handlingsplan inom den Nationella läkemedelsstrategin, NLS. Ett kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek ska utredas – men det blir ingen förstudie till ett pharmacist only-sortiment på apoteken. Svensk Farmaci bad apoteksföreningens vd Johan Wallér kommentera årets handlingsplan.

Som vi skrev i höstas ville Lif, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter i ett gemensamt förslag till Nationella läkemedelsstrategin kartlägga vad som sker inom det receptfria segmentet internationellt.

Analysen var tänkt att utreda förutsättningarna för ett så kallat ”pharmacist only”-sortiment på svenska apotek.

När regeringen idag presenterar årets NLS-handlingsplan står det klart att det inte blir något av förslaget inom NLS, åtminstone kommande år.

Sveriges Apoteksförening kommer nu att verka för att det ska bli av på annat sätt.

– På ett eller annat sätt behöver detta göras. Det är ett för viktigt förslag för att rinna ut i sanden. Vi ser en internationell utveckling på det här området och det är svårt att argumentera mot att man ska utreda förutsättningarna. Vi kommer att pusha för att det blir av och det logiska vore att Läkemedelsverket fick uppdraget, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Något som däremot blir verklighet inom NLS är förslaget att utreda om det finns behov av ett samlat kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek.

– Det är bra med fokus på egenvårdsområdet som varit ganska negligerat inom NLS. Däremot kan jag inte påstå att rådgivningen skulle vara ett område där det finns brister. Att göra en översyn är bra men det är svårt att veta vad detta kommer att utmynna i, säger Johan Wallér.

Han beskriver 2016/17 som ett mellanår när det gäller NLS.

– Det kommer inte många nyheter, och det har inte kommit så mycket resultat från befintliga projekt och studier. Jag förväntar mig mer nästa år, säger Johan Wallér.

De tre övriga nya aktiviteterna i årets NLS-handlingsplan är:

Säkrare iordningställande och administrering av läkemedel för barn

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre

Pilot för att stötta implementering av ett nationellt register för uppföljning av cancerläkemedel

Den insomnade satsningen strukturerade läkemedelssamtal på apotek, som utvärderats av Läkemedelsverket i ett pilotprojekt, ingår på papperet alltjämt i NLS. Projektet ingår enligt handlingsplanen i det befintliga uppdraget till Nya apoteksmarknadsutredningen, som presenteras senare denna vecka.

Mer information om NLS i kommande artiklar.

Andra läser