Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Avstyrde ensamarbete för gravid farmaceut

En gravid farmaceut schemalades att jobba ensam på sitt apotek mitt i Stockholms innerstad i samband med öppning och stängning. Men facket fick företaget att ändra inställning.

Farmaceuten är medlem i Sveriges Farmaceuter och hörde av sig till förbundets medlemsrådgivning. Hon hade börjat jobba ensam enligt schema men uttryckte oro och olust inför situationen.

Lena Jäger, ombudsman, åkte till apoteket och samtalade med medlemmen och apotekschefen, och förde sedan en dialog med ansvarig regionchef.

– Att farmaceuten blev ålagd att jobba ensam bottnade visserligen i en svår personalsituation där en annan farmaceut precis hade sagt upp sig. Inte desto mindre såg vi ensamarbete som en helt oacceptabel lösning i det här fallet med hänvisning till såväl Arbetsmiljölagen som gällande föreskrifter, säger Lena Jäger.

Apotekschefen höll enligt Lena Jäger med om att situationen var olycklig, men hade inte fått gehör för någon annan lösning uppåt i organisationen.

– Arbetsgivaren måste enligt Arbetsmiljölagen göra en riskbedömning om man vill att personal ska arbeta helt ensam. De hade inte gjort någon sådan utifrån den nya bemanningssituationen. Man hade visserligen gjort det i höstas då situationen var annorlunda, men man är skyldig att göra en förnyad analys om personalsituationen förändras, säger Lena Jäger.

Hon tycker ändå att apotekskedjan i slutändan agerade föredömligt och tog situationen på allvar.

Man har nu hittat en lösning där en apotekstekniker arbetar tillsammans med farmaceuten i samband med öppning och stängning. Kedjans personalavdelning och regionchefen ska också besöka apoteket och göra en förnyad riskbedömning tillsammans med farmaceuten och apotekschefen.

– Glädjande nog har man också anställt en ny farmaceut på apoteket. Vi kommer dock att följa upp det här ärendet för att säkerställa att den nya lösningen i samband med öppning och stängning fungerar, säger Lena Jäger.

Ärendet är ett av flera på senare tid där förbundet vidtagit åtgärder med koppling till ensamarbete på apotek. Läs om andra pågående ärenden i tidigare artiklar här och här.

Mest läst