Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Paracetamoltabletter finns kvar i vissa butiker

Vid en tillsynsraid i Göteborg upptäcktes olaglig försäljning av paracetamol i tre butiker. Tyvärr får vi en del sådana här rapporter, säger Katarina Bozkurt, inspektör på Läkemedelsverket.

I april 2015 beslutade Läkemedelsverket att stoppa receptfria paracetamoltabletter i allmän handel från den 1 november samma år.

Orsaken var en ökning av antalet rapporter om förgiftningar, framför allt hos kvinnor med självskadebeteenden, efter att försäljning utanför apotek tillåtits 2009.

Nu är det 2017 men det går fortfarande att hitta paracetamoltabletter i vissa butiker.

Göteborgs miljöförvaltning gjorde nyligen en tillsynsraid i kommunen och upptäckte tre försäljningsställen som mot reglerna sålde paracetamoltabletter.

Alla tre fallen gäller försäljning i anslutning till Partihandelstorget i stadsdelen Olskroken.

– Tyvärr får vi emellanåt rapporter från kommunerna om olaglig försäljning av paracetamol i allmän handel. Vi har tidigare fått liknande rapporter från bland annat Malmö, säger Katarina Bozkurt, inspektör på Läkemedelsverket, till Svensk Farmaci.

Hur aktiv är kommunernas kontroll av försäljningen av receptfritt utanför apotek idag?

– Vår bild är att det är ganska ojämnt fördelat och att många små kommuner har en mycket begränsad kontroll. Vi får flest rapporter från de största och några av de medelstora kommunerna.

– Det är problematiskt att detta är reglerat på så sätt att kommunerna inte har möjlighet att göra kontrollerna gemensamt, till skillnad från vad som gäller för tillsynen av försäljning av tobak och alkohol. Men jag har gott hopp om att apoteksutredningen lägger förslag som förändrar detta. Det skulle gynna de mindre kommunerna, säger Katarina Bozkurt.

Vilka är de vanligaste regelöverträdelserna?

– Vanligast är oanmäld handel, som ofta upptäcks vid andra tillsynsinsatser. Det näst vanligaste är att man saknar ett egenkontrollsprogram, säger Katarina Bozkurt.

Mest läst