Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Långtgående förslag att vänta från utredning”

Apoteksutredningens första delbetänkande innehåller långtgående förslag om returrätt och 24-timmarsregeln. Det erfar Lif, som förvånades av Socialutskottets tillkännagivanden förra veckan.

Som vi skrev förra veckan gjorde majoriteten i Socialutskottet förra veckan tre tillkännagivanden med bäring på läkemedels- och apotekssektorerna. Senare denna vecka debatteras och beslutas tillkännagivandena i riksdagens kammare.

Socialutskottet ville (1) att att 24-timmarsregeln i förhållande till läkemedelsdistributörerna ses över, (2) att regler skapas så att apoteken får rätt att returnera läkemedel till leverantörerna och (3) att modeller som stimulerar ökat samarbete mellan vården och apoteksaktörerna utvecklas.

S, MP och V reserverade sig dock eftersom man anser att dessa frågor behandlas i den pågående apoteksutredningen.

Som vi skrev förra veckan välkomnade Sveriges apoteksförening och Sveriges Farmaceuter utskottets initiativ.

Men hos Lif, läkemedelsindustrins branschorgan, väckte tillkännagivandena om returrätt och 24-timmarsregeln snarare förvåning.

– Vi är något förvånade över tillkännagivandet med tanke på att Nya apoteksutredningen utrett just dessa frågor i ett år, och precis ska lägga fram sitt delbetänkande för regeringen den 9 mars. Såvitt vi vet kommer betänkandet att innehålla långtgående förslag gällande såväl returrätt som 24-timmarsregeln, säger Anders Blanck, vd på Lif.

Han hoppas på ”acceptabla förslag som kan leda till förbättringar för patienterna, så att frågorna får en långsiktig lösning”.

– Det behövs för att skapa utrymme för den viktigare diskussionen om vad som kan göras för att minska de medicinska och ekonomiska problemen med felaktig läkemedelsanvändning, säger Anders Blanck.

Den 9 mars presenterar Åsa Kullgrens apoteksutredning sitt delbetänkande.

Mest läst