Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetsmiljö i fokus i förbundets yrkanden

Nu har förhandlingar om nya kollektivavtal för apoteksanställda inletts och parterna har utbytt yrkanden. Utlåning och arbetstidsregler är viktiga frågor för förbundet.

Idag har Sveriges Farmaceuters förhandlingsdelegation träffat både Svensk Handel och Almega för att utbyta yrkanden med sikte på nya kollektivavtal för apoteksanställda farmaceuter.

– Från förbundet har vi valt att framför allt lägga tyngdpunkten på villkorsfrågor som kan medföra att våra medlemmar får en bättre arbetssituation, säger Christer Borg, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef.

Förhandlingsdelegationen, som består av apotekssektionens styrelse, har exempelvis formulerat yrkanden med sikte på bättre reglering av utlåning.

– Grundkravet är att utlåning ska var frivillig och om man kommer överens med sin chef om att bli utlånad så ska villkoren för detta regleras på ett bra sätt. Vi kräver också förbättrade arbetstidsregler som ska förhindra att ständiga ändringar av schema och arbetstider görs, fortsätter Christer Borg.

Bland förbundets övriga yrkanden finns möjlighet att få fyra veckors sammanhängande sommarsemester och att få ut övertidsersättning och OB-ersättning som ledighet.

– Det är inte en helt enkel fråga att i avtalsförhandlingar driva krav på bättre arbetsmiljö. Det går inte att bara rent generellt kräva detta, vi måste utifrån gällande villkorsavtal se vilka regler som kan förbättras på ett sätt som också innebär att våra medlemmar de facto får en bättre arbetssituation.

Nu kommer Sveriges Farmaceuter att analysera de yrkanden som arbetsgivarsidan, Svensk Handel och Almega, fört fram.

Förbundet kommer närmast att träffa Svensk Handel igen den 8 mars för förhandlingar.

Andra läser