Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se bättre samarbete mellan vården och apoteken

Samarbetet mellan vården och apoteken måste förbättras, anser en majoritet av ledamöterna i riksdagens socialutskott. Och de kräver konkreta förslag från regeringen. Men regeringspartierna och V reserverar sig.

Socialutskottet uppmanar idag i ett tillkännagivande, som man vill att riksdagen ställer sig bakom, regeringen att återkomma med förslag om att utveckla modeller som stimulerar ökat samarbete mellan vården och apoteksaktörerna.

“Tillgängligheten och kvaliteten när det gäller läkemedel och andra hälsotjänster” måste förbättras, enligt utskottet.

Regeringen bör därför ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett sådant samarbete, anser utskottet.

– Kanske innebär detta en öppning för branschövergripande farmaceutiska tjänster och det vore mycket positivt. Det är något som sedan länge finns och fungerar i våra grannländer och det är glädjande att se att det tycks finnas en majoritet i riksdagen som vill utveckla området. I övrigt när det gäller samarbete mellan vård och apotek är det angeläget att det skapas bättre kommunikationskanaler, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Dessutom vill socialutskottets majoritet – enligt separata tillkännagivanden idag – att 24-timmarsregeln i förhållande till läkemedelsdistributörerna ses över, och att regler skapas så att apoteken får rätt att returnera läkemedel till leverantörerna.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, är positiv till utskottets initiativ.

– Nya modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteken behöver utvecklas. Apotekens tillgänglighet och kompetens kan avlasta primärvården och på sikt minska samhällets kostnader, säger han i ett pressmeddelande.

– Det saknas i dag nationella modeller för samarbete mellan vården och apoteken, men det finns goda exempel på samarbeten på det lokala planet. En nationell struktur kan bidra till en förbättrad och mer likvärdig vård. Områden där apoteken skulle kunna bidra ytterligare är till exempel fördjupade läkemedelssamtal, vaccinationer och hälsorådgivning, säger Johan Wallér.

Utskottets förslag till tillkännagivanden grundar sig i motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig och säger nej till utskottets förslag. De anser att det inte finns behov av tillkännagivanden eftersom man anser att dessa frågor behandlas i den pågående apoteksmarknadsutredningen.

Onsdagen den 2 mars debatteras och beslutas frågorna i riksdagens kammare.

Andra läser