Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ryter till om ensamarbete på apotek

Sveriges Farmaceuter har kopplat in både Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket i ett ärende på ett mellansvenskt apotek där de anställda kräver att få slippa ensamarbete av säkerhetsskäl. MBL-förhandlingarna slutade i oenighet såväl lokalt som centralt.

Frågan om ensamarbete på apoteken engagerar. Omkring en tredjedel av Sveriges Farmaceuters medlemmar på apotek som måste arbeta helt själva på apoteket känner oro eller rädsla kopplat till detta. Det visade nyligen Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöenkät, där cirka 1 200 farmaceuter svarade på frågorna.

För andra gången på kort tid har förbundet nu agerat mot ett apotek med anledning av ensamarbete.

Denna gång handlar det om ett apotek inom Apoteket AB i en medelstor kommun i Mellansverige.

– Våra medlemmar har blivit ålagda att arbeta som ensam personal under slutet av arbetsdagen och även stänga apoteket. De har uttryckt stor oro inför detta och påtalat problemet för akademikerföreningen. Det finns bland annat yttre faktorer i apotekets närmiljö som skapar oro, säger Lena Jäger, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

De lokala MBL-förhandlingarna, där förbundet företräddes av akademikerföreningen, slutade i oenighet och frågan lyftes till en central så kallad MBL 14-förhandling.

Även dessa förhandlingar slutade i oenighet.

– Arbetsgivaren har föreslagit att låta en inhyrd städare vara närvarande, men det tycker inte apotekspersonalen är en tillfredställande lösning. Av en inhyrd städare kan man exempelvis inte förvänta sig lojalitet i samma utsträckning som av en anställd om en kritisk situation skulle uppstå. Arbetsgivaren har också föreslagit att testa ensamarbete under en begränsad tidsperiod och sedan utvärdera, men vår bedömning är att riskerna för personalen är alldeles för stora, säger Lena Jäger.

Enligt Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, är förbundets krav att minst två personer ska finnas på plats och att dessa ska vara anställda av Apoteket AB.

– Däremot har vi inga synpunkter på vilken personalkategori som den ytterligare personen, utöver den farmaceut som krävs för att få hålla öppet, tillhör. Om man ska anlita utomstående personal måste det vara exempelvis ordningspersonal som har mandat att ingripa, säger han.

Efter att även de centrala MBL-förhandlingarna nått vägs ände utan samsyn skickade Lena Jäger igår en anmälan av missförhållanden till Arbetsmiljöverket.

– Förbundets medlemmar på apoteket kommer dessutom idag att anmäla var och en, och samtliga arbetstagare på arbetsplatsen gör dessutom en gemensam anmälan. Verket har redan svarat på min anmälan vilket jag ser som ett gott tecken. Vi hoppas att man i närtid genomför en inspektion av apoteket, säger Lena Jäger.

I anmälan åberopar förbundet risk för hot och våld, stöldbegärliga varor (narkotika), psykiskt sjuka kunder, våldsbenägna kunder (missbrukare), arbetsplatsens utformning och dess geografiska läge.

Förbundet har fört en dialog med det mellansvenska apotekets läkemedelsansvarige, LMA, som uttryckt oro för patientsäkerheten, och uppmanat denne att kontakta Läkemedelsverket.

Förbundet har även kontaktat Läkemedelsverket direkt i frågan om ensamarbete på apotek.

– Jag har påtalat riskerna med ensamarbete i relation till föreskrifterna för Läkemedelsverket, särskilt i situationer då man inte har uppsikt på hela apoteket, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på förbundet.

– På ett annat apotek tog en missbrukare sig nyligen in bakom receptdisken då personal var upptagen i rummet bredvid. Vi har skickat in en separat anmälan om så kallad allvarlig händelse till Läkemedelsverket i det fallet.

Hon jobbar också, på Läkemedelsverkets begäran, med ett separat faktaunderlag om ensamarbete på apotek.

Kristina Billberg Fritjofsson, Sveriges Farmaceuters ordförande, är generellt kritisk mot ensamarbete på apotek.

– Det är problematiskt ut flera perspektiv, arbetsmiljö, säkerhet för personalen och patientsäkerheten. Ett apotek är inte vilken butik som helst. Här möter personalen kunder som är missbrukare och personer med psykiska problem, samtidigt som man har stöldbegärliga narkotiska preparat bakom disken. Har verksamheten ekonomiska förutsättningar som bara tillåter en person på plats får man helt enkelt stänga, säger hon.

Ett apotek i Stockholm, även det tillhörande Apoteket AB, inspekterades nyligen på förbundets begäran av Arbetsmiljöverket med anledning av oro kring ensamarbete.

Mest läst