Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Egen regi positiv trend”

BLOGG: Trenden med allt fler apotekare och receptarier i landstingen och regionerna förstärks nu av att flera landsändar satsar på läkemedelsförsörjning i egen regi. Detta har för- och nackdelar men är välkommen i ett arbetstagarperspektiv, skriver Svensk Farmacis chefredaktör.

Trenden är tydlig.

Allt fler landsting och regioner satsar på att hantera läkemedelsförsörjningen helt eller delvis i egen regi.

Dalarna är senast i raden efter att man i höstas misslyckats med en upphandling. Precis som Jönköping och Blekinge bygger man nu upp en egen sjukhusapoteksfunktion och anställer farmaceuter.

Läkemedelsservice på sjukhusavdelningar, orderberedning/beställning, tillverkning av cytostatika och radiofarmaka med mera sköts av landstingets egna farmaceuter. Även Kronoberg och Västra Götaland med flera har modeller där stora delar av verksamheten sköts i egen regi.

När landsting som Blekinge och Jönköping stoltserar med att ha sparat storkovan på det nya upplägget ska man komma ihåg att det ofta ligger i landstingsföreträdarnas eget intresse att hävda att man gjort besparingar. Entreprenad brukar ofta ge effektiviseringar över tid, men oavsett hur det förhåller sig med ekonomin är trenden egen regi sund i ett arbetsmarknadsperspektiv.

Den dominerande modellen med upprepade upphandlingar av tjänsterna från entreprenörer, med tillhörande överprövningar i domstol, skapar en evig ryckighet och osäkerhet både på beställar- och utförarsidan.

För berörda apotekare och receptarier är oftast trygga tillsvidareanställningar hos landstingen att föredra, särskilt om man rotat sig familjemässigt och geografiskt. Det finns andra fördelar också, men en nackdel är lönedynamiken – för tredje året i rad hade de landstingsanställda i fjol den sämsta löneutvecklingen av förbundets medlemskategorier, se artikel i Svensk Farmaci nr 1/17 som kommer ut senare i veckan. Därmed inte sagt att ingångslönerna behöver vara dåliga. En annan problematik är att vissa landsting kan ha svårt att hitta rätt, vidareutbildade personer – utbudet är inte enormt.

Vid sidan av detta är klinisk farmaci sedan länge på frammarsch i många av landets landsting. Verksamheten har beroende på vårdens behov, involverade personer och regionala erfarenheter fått lite olika inriktning i olika delar av landet.

Landstinget i Kalmar län är ett av de landsting som tagit fram en egen arbetsmodell. Modellen som blivit ett framgångsrecept på Länssjukhuset bygger på enskilda samtal utan stress med patienter som befinner sig i en lugn miljö och där man vid behov kan diskutera med ansvarig läkare. Verksamheten finns idag på reumatologen, dialysenheten, kardiologen och delvis i psykiatrin. Häromveckan hade jag förmånen att besöka apotekarna på sjukhuset i staden vid Ölandsbron. Läs mer om detta i ett reportage i tryckta tidningen i veckan.

Visst är det positivt att landstingen satsar som aldrig förr på att anställa farmaceuter. Bara under fjolåret ökade antalet landstingsanställda medlemmar i förbundet med hela 13 procent – från 319 till 362 personer.

Det vore roligt om det kunde börja hända saker på kommunal nivå också – här finns också stora behov att möta.

Nils Bergeå Nygren

Mest läst