Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

IGM har blivit nämnd med två apotekare

Nu har läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, ersatts av en nämnd: Informationsgranskningsnämnden, IGN. Nämnden, bemannad av två apotekare och en läkare, ska bli mer proaktiv samtidigt som avgifterna för de enklaste överträdelserna nu ersätts med varningar.

Sedan den 1 januari har Informationsgranskningsmannen, IGM, ersatts av Informationsgranskningsnämnden (IGN). IGN består av tre personer: ordföranden Rikard Pellas, apotekare och compliance officer på Lif, läkaren Göran Wennersten, tidigare IGM Profession, och apotekaren Lars Rönnbäck, tidigare IGM Allmänhet.

– Det betyder att vi är tre personer som fattar majoritetsbeslut för samtliga ärenden, såväl initiativärenden som anmälningsärenden. Rent praktiskt kommer en handläggare att utses som driver ärendet och är sekreterare, men som naturligtvis stämmer av med övriga i nämnden, säger Rikard Pellas.

Bakgrunden till förändringen är en översyn av egenåtgärdssystemet som Lif:s styrelse genomförde i fjol.

– De ansåg att det ligger i tiden att även egenåtgärdssystemet förstainstans är i nämndform, precis som NBL som är överinstansen. Våra nordiska grannar har alla liknande upplägg. Man ansåg det rimligt att det är flera personer som är med och fattar beslut, det är också mindre sårbart, säger Rikard Pellas.

En annan förändring enligt Rikard Pellas är att IGN skall vara mer proaktiv i sin marknadsbevakning när det gäller så kallade initiativärenden. Samtidigt införs varningar för enklare överträdelser eller slarvfel vid initiativärenden, vilka tidigare renderade i sanktionsavgift på 40 000 kronor.

– Företaget får istället en varning, och ombeds bekräfta att snarast åtgärda. Om överträdelsen upprepas blir det naturligtvis en sanktionsavgift, säger Rikard Pellas.

Mest läst