Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Mindre skillnader jämfört med andra yrken

Skillnaderna i lön mellan könen är mindre bland Sveriges Farmaceuters medlemmar än hos andra jämförbara yrkesgrupper. Kvinnliga apotekschefer tjänar mer än manliga men inom industrin tjänar männen mer, enligt en grov jämförelse av manliga och kvinnliga farmaceuters löner.

Bland Sacoförbundens medlemmar hade männen i snitt 20 procent högre lön än kvinnorna, enligt en aktuell undersökning av 67 yrkesgrupper.

De främsta faktorerna bakom detta var yrke, utbildningsval och befattning. Männen tenderar alltså att i högre grad vara chefer eller göra utbildningsval som leder till välavlönade yrken.

Generellt är skillnaderna i lön mellan könen mindre bland Sveriges Farmaceuters medlemmar än i hela Saco-kollektivet. Det gäller samtliga medlemskategorier i förbundet, visar körningar i Sveriges Farmaceuters lönestatistikdatabas som Svensk Farmaci låtit göra.

Precis som i fjol har vi gjort ”grovsorteringar” på kön, utan att ta hänsyn till faktorer som examensår, ålder och exakt befattning (med undantag för apotekschef).

En sådan jämförelse blir naturligtvis grovhuggen och missar en rad möjliga delförklaringar, men kan ge en bild av tendenser förutsatt att populationerna är tillräckligt stora.

I år hoppas vi i ett senare skede kunna göra förfinade analyser som ger mer information.

Den kraftigaste obalansen fanns 2016 inom läkemedelsindustrin där de manliga medlemmarna tjänar i snitt 13 procent mer än sina kvinnliga kollegor.

Skillnaden är allra störst inom forskning och utveckling, medan kvalitetssäkring/kvalitetskontroll är undantaget som bekräftar regeln: här tjänar kvinnliga medlemmar något mer än de manliga.

I landstingssektorn har män i genomsnitt 4,9 procent högre lön än kvinnor. Inom statlig sektor är löneskillnaderna mellan könen mycket små.

Bland apotekare som är apotekschefer tjänar kvinnor i snitt 3,8 procent mer än sina manliga kollegor. I gruppen receptarier som är apotekschefer är skillnaden ännu större, men här är antalet män i jämförelsematerialet ytterst litet (fem) vilket gör att en jämförelse inte är meningsfull.

Bland obefordrade apotekare på apotek tjänar männen 2,4 procent mer än kvinnorna. I gruppen obefordrade receptarier är det också liten fördel männen som tjänar 1,2 procent mer än kvinnorna.

Läs mer om löneläget och jämförelsen i tryckta Svensk Farmaci nr 1/17, och den medföljande lönestatistikfoldern, senare i februari.

Andra läser