Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nära full sysselsättning bland receptarier 2016

Arbetslösheten bland apotekare har ökat på senare år och hela 86 procent av de som saknar jobb är födda utanför Europa. Men bland receptarier är arbetslösheten nästan obefintlig. REVIDERAD 14/12.

Det visar ny arbetsmarknadsinformation som Sveriges Farmaceuter sammanställt.

Statistiken bygger på data från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa och SCB.

Under helåret 2016 var den genomsnittliga arbetslösheten för apotekare 4,4 procent och för receptarier 0,7 procent, enligt sammanställningen. Bland akademiker generellt låg arbetslösheten i fjol i snitt på 3,6 procent medan den totala arbetslösheten i Sverige uppgick till cirka 6 procent.

Andelen apotekare som är heltidsarbetslösa har ökat på senare år, även om det inte skett någon ökning sedan i fjol. År 2013 var nivån 2,6 procent men nu alltså 4,4 procent.

– Nyanlända apotekare svarar sannolikt för en del av ökningen, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

I absoluta tal fanns i fjol i snitt 213 öppet arbetslösa apotekare i landet, enligt förbundets sammanställning. Hela 86 procent, eller 183 personer, var födda utanför Europa.

Antalet heltidsarbetslösa receptarier var i snitt i fjol cirka 40.

Andra läser