Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Två vårdcentraler delar på apotekartjänst

Region Jönköping ligger sämst till i landet när det gäller polyfarmaci hos äldre och läkemedelskommittén har därför antagit en handlingsplan. Två vårdcentraler har gått ihop och anställt en egen apotekare som ska bidra till att vända utvecklingen.

Det är vårdcentralerna Rosenlund och Rosenhälsan i Jönköpings kommun som är först ut i regionen med att på eget initiativ anställa en apotekare.

– Det är verkligen roligt och jag känner att jag kan tillföra kunskap i teamarbetet på vårdcentralerna, säger apotekaren Ann-Charlotte Mattsson, som började sin nya tjänst i höstas, till läkemedelskommitténs tidning Förskrivaren.

Bakgrunden är ett projekt för att minska polyfarmacin bland äldre, där patienter över 65 med fler än tio läkemedel erbjöds en fördjupad läkemedelsgenomgång med en apotekare.

Projektet utmynnade i att två av de deltagande vårdcentralerna gick ihop och anställde en apotekare.

Mycket av Ann-Charlotte Mattssons arbete går ut på att göra läkemedelsgenomgångar för äldre inför deras årskontroll hos läkaren. Hon är också ett bollplank vid exempelvis utsättning av läkemedel eller vid gränsdragning mellan receptförskrivning och egenvård.

I hennes tjänst ingår också att hålla utbildningar och följa upp vårdcentralernas förskrivning och kostnader för läkemedel.

– Och inte minst ska jag vara ett allmänt stöd för all personal när det gäller läkemedelsfrågor. Jag märker redan att jag får mycket frågor från olika yrkesgrupper och att jag får bra feedback på mitt arbete, säger Ann-Charlotte Mattsson till Förskrivaren.

Region Jönköping ligger i framkant i läkemedelsarbetet i flera avseenden, exempelvis drev man nyligen ett stort projekt kring läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård. Regionen har också anställt många kliniska apotekare.

Samtidigt är man det landsting som ligger sämst till i Sverige när det gäller polyfarmaci hos äldre. Här får de som är 75 år och äldre flest läkemedel i landet.

Därför har läkemedelskommittén tagit fram ett särskilt handlingsprogram mot polyfarmaci där vårdcentralerna bland annat jämförs.

Satsningen har väckt stort engagemang på länets vårdcentraler. Läs mer om satsningen på regionens hemsida.

Andra läser