Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Mycket svårt påskynda godkännandeprocessen”

Massiva regelförenklingar, snabbare godkännanden, större prispress och krav på att amerikanska bolag flyttar hem verksamheter. Det utlovade USA:s president Donald Trump när han mötte läkemedelsindustrins toppchefer. Delar av presidentens resonemang går inte ihop, anser Marianne Andersson i SFa:s industrisektion.

”Läkemedelsbolagen har skapat extraordinära resultat för vårt land, men prissättningen har varit astronomisk för vårt land. Vi måste lyckas bättre.”

”Godkännandeprocessen måste gå fortare”

”Vi måste få tillbaka våra produkter och göra oss av med massor av regelverk”

”Vi måste globalt stoppa (länder som agerar) fripassagerare”

”Vi måste jobba med innovation och pris och vi ska spara tiotals miljarder dollar”

”Vi kan öka konkurrensen och budgivningskrigen väldigt mycket”

Så löd några av president Trumps budskap när han häromdagen höll presskonferens i samband med ett möte med de amerikanska läkemedelsbolagens högsta chefer.

Cheferna tycktes till stor del vara med på noterna. Amgens vd Robert Bradway lovade 1 600 nya jobb i USA under 2017 och Mercks vd Ken Frazier lovade att tillverkningen av ett av bolagets nya cancerläkemedel ska förläggas i USA.

Svensk Farmaci bad Marianne Andersson, apotekare inom Regulatory Affairs på Astra Zeneca och ledamot i Sveriges Farmaceuters industrisektions styrelse, kommentera presidentens budskap.

Är det troligt att de förändringar som han talar om kommer att gå att genomföra? Vilka delar är genomförbara och kommer det att ske?

– Det han säger är väldigt svepande och det återstår att se vilka åtgärder som faktiskt kommer att genomföras. Vad gäller snabbare godkännanden så är det något som FDA redan arbetat mycket med på senare år, särskilt det senaste året. Jag har svårt att se att det skulle gå att göra mer utan att det går ut över patientsäkerheten, säger hon.

– Talet om prispress i USA kopplat till krav att verksamhet ska bedrivas på hemmaplan går inte riktigt ihop. Anledningen till att företag flyttat produktion till andra länder är ju att man velat pressa produktionskostnader. I USA är det per definition dyrare att anställa kvalificerad personal vilket i slutändan ger större utgifter för företagen.

– I Sverige har vi på senare år skapat bra förutsättningar för att kunna producera läkemedel på ett kostnadseffektivt sätt, men sådana anpassningar har inte gjorts i USA.

Kan Astra Zeneca få det svårare att hävda sig i USA?

– Talet om handelshinder och subventionering av ”egna” läkemedel väcker viss oro. Men det är i nuläget svårt att värdera vilka effekter som de planerade åtgärderna kan tänkas få, säger Marianne Andersson.

Andra läser