Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbundet begärde inspektion av apotek

Sveriges Farmaceuter har begärt att Arbetsmiljöverket inspekterar ett apotek i Stockholm med anledning av förhållandena kring ensamarbete. Apoteket AB har inte beaktat risken för hot och våld i tillräcklig grad och inte tagit medarbetares oro på allvar, anser förbundet. UTÖKAD 7/2

Arbetsmiljön på apoteken har seglat upp som en av Sveriges Farmaceuters viktigaste frågor på senare tid.

Förbundet har inlett en dialog med Arbetsmiljöverket och det finns bland annat planer på en partsgemensam arbetsmiljökonferens där verket ska delta.

För att få en korrekt verklighetsbeskrivning har förbundet också tagit initiativ till en stor arbetsmiljöundersökning i enkätform. Läs mer om enkätens utfall i Svensk Farmaci nr 1/17 senare i februari.

Utöver detta har förbundet på senare tid tagit initiativ till konkreta åtgärder på apotek. Arbetsmiljöverket genomförde exempelvis i slutet av januari, på förbundets begäran, en inspektion av ett apotek inom Apoteket AB i Stockholm med anledning av förhållandena kring ensamarbete.

– Vår akademikerförening har fokuserat på ensamarbete under hösten eftersom många medlemmar känner oro och rädsla kopplat till detta. Att begära inspektioner av arbetsplatser där det finns problem är ett sätt för oss att agera, berättar Lisa Ekstrand, huvudskyddsombud på Apoteket AB och ledamot i akademikerföreningen på företaget.

– Vi har också agerat genom att begära åtgärdskrav av högsta arbetsmiljöansvarig på Apoteket AB. Vi anser inte att företaget har beaktat risken för hot och våld i tillräcklig grad och inte heller att de tar medarbetares oro inför ensamarbete på allvar.

Arbetsmiljöverket hade i skrivande stund ännu inte beslutat om eventuell åtgärd i ärendet på det aktuella apoteket i Stockholm.

– Vi i akademikerföreningen är oerhört tacksamma över att så många medlemmar hört av sig i frågan om ensamarbete. Det visar på stort engagemang och har gett oss inom föreningen en väldigt tydlig bild över den arbetsmiljöproblematik som ensamarbete innebär. Genom att göra sin röst hörd ger man oss möjlighet att veta var vi ska lägga fokus och hur vi ska agera. Tillsammans är vi starka, säger Lisa Ekstrand.

Följ utvecklingen i kommande artiklar på svenskfarmaci.se.

Andra läser