Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Egen regi sparade miljoner

Landstinget Blekinge sparade det första året nära fem miljoner kronor på att sköta sin läkemedelsförsörjning i egen regi. Nu testar man som första landsting en ny metod att verifiera cellgiftsberedningar.

Sedan årsskiftet 2015/16 hanterar Landstinget Blekinge sin läkemedelsförsörjning i egen regi.

Ett sjukhusapotek, BLS Apotek, har byggts upp på Blekingesjukhuset i Karlskrona och förutom avdelningschefen Anders Bohlin finns nio farmaceuter och två assistenter på anställningslistan.

Allt från orderberedning, beställning, läkemedelsservice på majoriteten av sjukhusens avdelningar och tillverkning av cytostatika och radiofarmaka sköts nu av denna enhet.

– Vi ombesörjer idag läkemedelsservicen på tolv avdelningar och räknar med att ta hand om resterande åtta under 2017. Våra farmaceuter är ute på varje avdelning 1-2 gånger i veckan. En pågående satsning nu är införandet av centrala läkemedelsautomater för lagring av läkemedel som används relativt sällan, berättar Anders Bohlin.

Efter ett år i egen regi har enheten hunnit göra sitt första bokslut.

– Vi har sparat nästan fem miljoner kronor jämfört med tidigare lösning då verksamheten skedde på entreprenad. En viktig faktor är orderberedningen där vi kunnat göra kostnadseffektiva utbyten av läkemedel. Min slutsats är att det finns stora vinster att hämta med egen regi, säger Anders Bohlin.

Som första landsting i landet ska Blekinge nu börja använda ett nytt verktyg, Druglog, som verifierar att cellgiftsberedningarna som iordningställs på sjukhusapoteket är korrekta när det gäller koncentration och substans.

– Vi ska precis inleda en tremånadersperiod där vi utvärderar det här hjälpmedlet. Vi bereder i genomsnitt över 200 sprutor och 400 infusionspåsar per månad och vi har redan idag ett utvecklat system för beredningsföreskrifter. Med hjälp av Druglog kan vi förfina vårt kvalitetsarbete och förbättra patientsäkerheten ytterligare, säger Anders Bohlin.

Mest läst