Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ny dimension med egna apotek och apotekare”

Jämförelsen mellan Sveriges, Nordkoreas och Kubas apotekssystem tycks aldrig släppa greppet om den svenska apoteksdebatten - under gårdagens apoteksmarknadsdag dök den upp igen. Svensk Farmaci summerar de viktigaste och mest anmärkningsvärda inspelen från debatten.

På Apoteksmarknadsdagen i Dagens Medicin/Apoteks och Läkemedelsmarknadens regi igår deltog bland andra statssekreterare Agneta Karlsson (S).

Hon berättade att apoteksutredningens delbetänkande – som skulle varit ett slutbetänkande om tilläggsdirektiven inte kommit – kommer att lämnas till regeringen något senare än planerat, den 9 mars.

Agneta Karlsson berättade också om utredningens tilläggsdirektiv där hon värderar en eventuell prisreglering av läkemedel utanför förmånen som den största frågan. Dos och extempore är andra viktiga frågor för utredningen. Karlsson berättade att det varit bestämt “sedan från början” att utredningen skulle få tilläggsdirektiv.

Riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson (S) får nu huvudansvaret för utredningen när Åsa Kullgren slutar. Huvudnumret, läkemedel utanför förmånen, ska redovisas senast den 31 oktober i år och resten i mitten av 2018.

Samtidigt tuggar beslutskvarnarna vidare när det gäller förslag och lagändringar kopplade till den föregående apoteksutredningen (Wallström/Stenberg).

Till veckan fattar regeringen beslut om en lagrådsremiss om vissa apoteksfrågor, berättade Agneta Karlsson. Förslagen innebär några förtydliganden inom dos och lagändringar som ger bättre möjligheter till uppföljning i Socialstyrelsens läkemedelsregister.

I den efterföljande debatten deltog sex branschprofiler.

Svensk Farmaci har samlat de i vårt tycke mest minnesvärda citaten.

Eva Fernvall, ansvarig för samhällsrelationer på Apoteket AB, raljerade lite över benämningen på Kullgren/Sörensons utredning, “Den nya apoteksutredningen”.

– Den borde heta “den nyaste” eftersom det lär komma fler. Det finns en stor risk att regler staplas på regler. Ibland kan det finnas en poäng i att vara varsam och tro på att saker faktiskt fungerar. Innan reformen genomfördes sammanlagt 40 utredningar inom området och efter densamma är vi hittills uppe i fem, sa Eva Fernvall.

Hon väckte också, bland annat, idén att besluten om huruvida patienter bör ha dosläkemedel bör kunna fattas av sjuksköterskor på kommunal nivå.

Mårten Lindström är läkemedelskommitténs ordförande i Region Jönköping där landstinget tagit över läkemedelsförsörjningen helt i egen regi och byggt upp egna apoteksfunktioner i slutenvården.

– Ingen privat aktör var intresserad av uppdraget. Vi har därför byggt upp tre egna apotek och har många egna apotekare. Det har blivit en jättehit, en helt ny dimension. Vi har utvecklat verksamheten väsentligt sedan vi tog hem den. Däremot har det varit svårt att få till samarbeten med de privata apoteken.

Efter de orden erbjöd företrädare för några apotekskedjor spontant Mårten Lindström nya kontaktytor.

Mårten Lindström ansåg också att öppenvårdsdos drivs mest effektivt i offentlig regi – men fick mothugg från publiken.

Ella Bohlin (KD), landstingsråd, SLL, tog i när hon kritiserade regeringen för tilläggsdirektiven till apoteksutredningen, i synnerhet frågan om att reglera läkemedel utanför förmånen.

– I den första delen av utredningen fanns delar som det var rätt att se över igen, annat var mer onödigt. Men de nya tilläggsdirektiven ger en helt annan utredning. Jag är rädd att man tar steg i riktning tillbaka mot den situation vi hade tidigare när vi befann oss i sällskap med Nordkorea och Kuba, sa Ella Bohlin.

Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, var positiv när utredningen aviserades eftersom hon hade hoppats på ett grepp om hur läkemedelsanvändningen kan förbättras, med apotekarnas, receptariernas och andras hjälp. Något renodlat sådant fokus blev det inte, istället hoppas hon på att apotekens uppdrag förtydligas och hon har inte tappat hoppet om ett förslag på en offentligt finansierad farmaceutisk tjänst från utredningen.

Kristina Fritjofsson lyfte också de arbetsmiljöproblem på apotek som synliggjorts i en aktuell medlemsenkät från förbundet (se Svensk Farmaci nr 1/17).

– Många av våra medlemmar kommer i kläm mellan kedjornas uppdrivna säljkrav och det ansvar som följer av legitimationen. Här måste man i vissa fall, även om det är svårt, våga säga nej och ställa krav på arbetsgivaren.

Andra läser