Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SLL och SFa i projekt som banar väg för tjänster

Vad krävs för att farmaceuter på apotek ska kunna och vilja genomföra nya farmaceutiska tjänster? Sveriges Farmaceuter deltar i ett nytt projekt i Stockholms läns landsting som ska besvara frågan.

Som vi tidigare skrivit driver Stockholms läns landsting, SLL, projektet ”Statinstödet”.

Det är ett delvis apoteksbaserat stödprogram riktat till patienter som är nyinsatta på blodfettsänkande behandling med statiner.

Syftet är att förbättra den långsiktiga följsamheten till behandlingen. Apoteksfarmaceuternas interventioner består av patientrekrytering och ett uppföljande samtal på apotek i samband med andra uttaget av läkemedel.

Effekterna av de samlade interventionerna följs i en forskningsstudie, där bland annat uttagsfrekvensen av förskrivet läkemedel följs.

– Apoteksforskningen i Sverige är begränsad, men det här projektet är ett exempel på att det i alla fall händer något på området, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Projektet är tänkt som en modell för en tjänst som helt eller delvis skulle kunna genomföras med offentlig finansiering.

Parallellt genomförs en undersökning av farmaceuternas upplevelser av att medverka i projektet. Här medverkar även Sveriges Farmaceuter.

– Syftet är att ta reda på vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att farmaceuter ska kunna och vilja genomföra farmaceutiska tjänster på apotek med inriktning på följsamhet, säger Clary Holtendal.

Hon åker nu tillsammans med projektledaren Pia Frisk – apotekare på SLL:s Hälso- och sjukvårdsförvaltning och doktorand vid Uppsala universitet – runt till apotek som medverkar i studien.

– Vi besöker apotek där patientrekryteringen gått olika bra och genomför fokusintervjuer. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer och hinder, berättar hon.

Enligt projektledaren Pia Frisk kommer undersökningen av farmaceuternas upplevelser, där en handfull apotek ingår, att sammanställas senare i år.

– Intervjuerna pågår nu och analysen ska göras i mars-april. Framemot hösten hoppas vi kunna vara klara, säger hon.

Nyligen fick intervjustudien ett ekonomiskt tillskott i form av ett stipendium på 30 000 kronor från en av Sveriges Farmaceuters stiftelser.

Resultaten från Statinstöd-studien som sådan kommer dock först senare.

Här deltar samtliga Apoteket AB:s cirka 65 apotek i Stockholms län.

– Vi måste vänta ett år efter det att den sista patienten är inkluderad, vilket ännu inte skett. Förhoppningen är att resultaten kan presenteras under 2018, säger Pia Frisk.

Mest läst