Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Högst kundbetyg till internetbaserade apotek

De internetbaserade apotekens kunder är allra nöjdast, enligt en ny Sifoenkät. Det kan bero på skilda förväntningar på fysiska och internetbaserade apotek, menar Clary Holtendal på Sveriges Farmaceuter. UPPDATERAD 14:17

Sveriges Apoteksförenings TNS/Sifo-undersökning mäter varje kvartal hur apotekens kunder upplever servicen.

I den senaste undersökningen betygsatte 97 procent av kunderna upplevelsen av sitt senaste besök som någon av de tre bästa svaren i undersökningen, det vill säga ”utomordentligt bra”, ”mycket bra” eller ”bra”. Det innebär en ytterligare något större kundnöjdhet än i tidigare undersökningar.

Kvinnor och äldre personer var generellt sett något mer nöjda än män och yngre apoteksbesökare enligt enkäten. De geografiska skillnaderna i kundnöjdhet var små.

Nöjdast var kunderna som handlar på svenska internetapotek – 99 procent av dessa var nöjda med sitt ”apoteksbesök”.

– Det kan tyckas paradoxalt att internetapoteken får högst betyg, här träffar man ju inte någon apotekspersonal i fysisk bemärkelse, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

– Utfallet kan delvis ha att göra med att det upplevda behovet av och förväntningarna på personlig rådgivning är lägre när man handlar via nätet. Men det kan naturligtvis också ha att göra med bra priser och bra service.

Andra läser