Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny avtalsrörelse kickar igång

Fjolårets ettåriga kollektivavtal på apoteksområdet löper ut i april, och nu står en ny avtalsrörelse för dörren. Arbetsmiljön - som enligt många försämrats på senare tid - lär bli ett huvudnummer för Sveriges Farmaceuter.

Förbundet har nu påbörjat arbetet inför kommande förhandlingar om nya avtal för apoteksanställda. De gällande kollektivavtalen med Svensk Handel och Almega löper ut den 30 april.

– Från förhandlingsavdelningen ser vi framför allt att frågor som rör arbetsmiljön kan komma att stå i fokus. Obekväma arbetstider, ändrat schema, utlåning, ensamarbete och bristande möjlighet till kompetensutveckling är frågor där vi på förhandlingsavdelningen märker att försämringar skett, säger Christer Borg, förhandlingschef på förbundet.

Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöenkät nyligen väckte ett stort engagemang, och resultaten håller för närvarande på att sammanställas. Läs mer om enkätresultaten i Svensk Farmaci nr 1 i februari. Här på sajten har vi redan skrivit om utfallet när det gäller ensamarbete på apotek.

– Naturligtvis är det förbundets apoteksverksamma medlemmar som bestämmer vilka frågor som förbundet ska driva i avtalsrörelsen. Apotekssektionens styrelse har därför satt igång diskussioner som ska resultera i yrkanden, som vi sedan ska lämna till arbetsgivarorganisationerna den 28 februari.

I förberedelsearbetet kommer sektionsstyrelsen att ta in synpunkter från de akademikerföreningar som förbundet har hos apoteksföretagen.

– Som medlem får du gärna kontakta din akademikerförening och lämna synpunkter, säger Christer Borg.

Mest läst