Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kalmar före Stockholm

Stockholms läns landsting är inte det första som rekommenderar NOAK före warfarin vid förmaksflimmer, påpekar en uppmärksam apotekare. KOMPLETTERAD 12:36

Som vi skrev igår förändrar Stockholms läns landsting, SLL, i år sin rekommendation så att NOAK-läkemedlet apixaban rekommenderas före warfarin vid icke-vulvulärt förmaksflimmer.

SLL är dock inte först i landet med denna rekommendation, vilket påstods i ursprungsversionen av gårdagsartikeln och i ett pressmeddelande.

– Åtminstone i Kalmar län har NOAK varit förstahandsval före warfarin sedan 2015 vid nyinsättning. Vi har sett en kraftigt ökad förskrivning under 2016 som vi tror är till följd av det, säger Tobias Damgaard, apotekare vid läkemedelssektionens planeringsenhet på Landstinget i Kalmar län.

Vi har nu reviderat ursprungsartikeln.

Även Östergötland var före SLL med att rekommendera NOAK före warfarin på den aktuella indikationen, meddelar en annan läsare.

Andra läser