Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Mer ensamarbete skapar stress och oro på apoteken

Nästan en tredjedel av Sveriges Farmaceuters medlemmar på apotek som måste arbeta helt själva på apoteket känner oro eller rädsla kopplat till ensamarbetet.

Det visar preliminära data från Sveriges Farmaceuters aktuella arbetsmiljöenkät. Cirka 1 200 farmaceuter har svarat på frågorna.

27,8 procent av de svarande angav att de i mycket eller ganska hög utsträckning arbetar helt ensamma på apoteket, och dessutom angav ytterligare 22,9 procent att de gör det men i ganska liten utsträckning.

– Min spontana reaktion är att ensamarbete tycks vara vanligare än vad jag trodde. Det är oroväckande och definitivt en fråga som vi behöver arbeta mer med framöver. Antagligen har ensamarbete på apotek blivit vanligare i takt med att öppettider förlängs och nya apotek öppnas, säger Emma Lager, Sveriges Farmaceuters huvudskyddsombud på Apotek Hjärtat.

29 procent av de som ibland måste arbeta ensamma angav att de känner rädsla eller oro inför detta.

– Det finns en risk för rån och som ensam är man i dessa situationer mycket utsatt. Det kan också mer allmänt uppstå en stor stress när det kommer många kunder, risken finns att man under press missar något viktigt arbetsmoment, exempelvis att ringa förskrivaren, vilket i förlängningen kan gå ut över patientsäkerheten.

Enligt Arbetsmiljölagen är ensamarbete inte tillåtet om det bedöms vara riskfyllt, och därför måste arbetsgivare som vill låta medarbetare arbeta ensamma först göra en riskanalys.

Men här finns det, enligt enkätsvaren, stora brister på apoteksmarknaden.

I enkäten ingick frågan ”Om ensamarbete förekommer, har arbetsgivaren gjort en riskanalys?” och hela 57 procent av de svarande svarade nej på frågan.

– Jag blir upprörd när jag ser det här utfallet. Ensamarbete är något som i det längsta bör undvikas, vilket arbetsgivarna själva också angav i svaren på enkäten om arbetsvillkor före jul. Det är därför förvånande att ensamarbete ändå tycks vara så utbrett. Ännu mer förvånande är det att arbetsgivaren ofta inte gör någon riskanalys, säger Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Läs mer om arbetsmiljöenkätens utfall i Svensk Farmaci nr 1/17 som kommer ut i februari.

Andra läser