Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fyra av tio fick fyra veckors semester i rad

Något fler farmaceuter på apotek fick semester helt enligt sina önskemål i somras jämfört med föregående år, enligt Sveriges Farmaceuters medlemsenkät. Men alltjämt får bara fyra av tio fyra veckors sammanhängande sommarsemester.

Svensk Farmaci har tagit del av resultaten från Sveriges Farmaceuters återkommande semesterenkät, som 2016 var integrerad i den årliga löneenkäten. Semesterfrågorna gick bara till apoteksanställda.

Utfallet för 2016 visade på små förändringar jämfört med föregående år.

37 procent av de svarande angav att de 2016 fick fyra veckors sammanhängande semester, en minskning med en procentenhet från i fjol. 36 procent angav att de fick tre veckor i rad, medan 9 procent fick kortare tid än tre veckor.

Något fler (60 procent) än i fjol (57 procent) angav dock att de fått semester enligt sina egna önskemål.

Färre än i fjol angav att de fått möjlighet att fritt ange önskemål om sin semesters längd och förläggning – 65 procent angav detta jämfört med 73 procent i fjol. Andelen som svarade ja på frågan är därmed ungefär tillbaka på 2014 års nivå (66 procent).

– Det är anmärkningsvärt att det fortfarande är så många som påtalar att de inte fått önska fritt, det här är ju något som vi från fackligt håll tjatat om i fler år nu. Hundra procent borde få ange önskemål fritt åtminstone i ett första skede. Möjligen kan det finnas en felkälla i olika tolkningar av frågeställningen, säger Christer Borg, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef.

Knappt 1 500 medlemmar i Sveriges Farmaceuter svarade på semesterfrågorna i enkäten.

Förbundet analyserar för närvarande enkätresultaten uppdelade på arbetsgivare. Vi återkommer med fler artiklar när denna analys är färdig.

Mest läst