Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Kedjorna förskönar om ensamarbete”

Flera läsare anser att apotekskedjorna gett en skönmålad bild av förekomsten av ensamarbete i Svensk Farmacis enkät.

I julnumret av Svensk Farmaci jämförde vi arbetsvillkoren på de större apotekskedjorna exklusive Apoteksgruppen.

Vi valde 13 kriterier där vi fokuserade på uppgifter som går att jämföra och där information antogs vara lättillgänglig.

En enkät gick sedan till företagens akademikerföreningar, men i de flesta fall bollade föreningarna över enkätfrågorna till informations- eller HR-funktioner på företaget.

Läs om delar av utfallet i denna tidigare artikel. Resultaten finns sammanställda i sin helhet på sid 4-7 i Svensk Farmaci nr 6/16.

Flera läsare har hört av sig med synpunkter där man anser att företagens information inte stämmer på några punkter, framför allt när det gäller ensamarbete.

En medarbetare på Apotek Hjärtat reagerade starkt på informationen om arbete som ensam farmaceut på Hjärtat.

Enligt företaget förekommer ensamarbete ”på enstaka apotek på mindre orter”.

”På dessa apotek är öppettiderna begränsade och man stänger apoteket vid lunch. Dessa apotek ligger oftast i anslutning till en vårdcentral”, fortsätter bolaget.

Medarbetaren tycker inte att detta stämmer med verkligheten.

– Vilket skämt! Apotek Hjärtat har apotek där personalen jobbar själv flera timmar varje dag utan lunchstängt. På samma apotek jobbade vi 11,5-timmars pass utan lunch som ensam farmaceut hela sommaren. Bedrövligt, säger den Hjärtat-anställda personen som vill vara anonym.

– Förhållandena på det apoteket är verkligen dåliga. Folk säger upp sig och blir sjukskrivna på rad.

En annan fråga handlade om huruvida alla enheter har en egen chef.

Kronans Apotek angav i sitt enkätsvar ”Nej, cirka 25 procent delar chef med ett eller två andra närliggande apotek”.

En anställd på Kronan anser dock av egen erfarenhet att ”ett eller två” inte stämmer.

– Verkligheten hos oss är att vår chef har fyra stora apotek och det fungerar inte bra. Jag vet att detta även förekommer på fler orter, skriver Kronan-medarbetaren i ett mejl till Svensk Farmaci.

På frågan om ensamarbete som farmaceut svarade Kronan att det förekommer på ”små enmansapotek samt undantagsvis även på andra mindre apotek”.

Kronan-medarbetaren tycker dock inte att undantagsvis är rätt ord när det gäller de övriga mindre apoteken.

– Man arbetar ofta som ensam farmaceut. Dock alltid tillsammans med tekniker eller kassapersonal, skriver Kronan-medarbetaren.

En receptarie med erfarenhet från arbete på mindre apotek på flera apotekskedjor tycker att det verkar som att alla kedjorna förskönar verkligheten i sina svar på frågan om ensamarbete.

– Alla säger att det förekommer undantagsvis eller under begränsade tider. Verkligheten är en annan. Min bild är att ensamarbete är vanligt förekommande i hela branschen, skriver receptarien i ett mejl.

Läs mer om de föreskrifter som reglerar arbete som ensam farmaceut under vinjetten ”Nyttigheter” i Svensk Farmaci nr 6/16.

Andra läser