Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Priser på receptfritt ökade kraftigt före reform

DN:s undersökning av priserna på receptfritt antyder en prishöjning på senare år, vilket kopplas till omregleringen. Men priserna på receptfritt ökade med hela 35 procent under åren 2000-2006, före reformen, enligt IHE.

IHE, Institutet för hälso-och sjukvårdsekonomi, publicerade 2008 rapporten ”Värdet av receptfria läkemedel – ett hälsoekonomiskt perspektiv”.

I rapporten analyseras bland annat försäljningsutvecklingen för receptfria humanläkemedel under perioden 2000-2006.

Här framgår att såväl de försålda volymerna som priserna på receptfria läkemedel ökade kraftigt under perioden.

”I nominella värden har försäljningen av receptfria läkemedel ökat med 47 procent mellan åren 2000 och 2006. I fasta priser motsvarar det en ökning på 35 procent. Under samma period har även volymen ökat, antalet dygnsdoser ökade med nio procent åren 2000-2006” skriver IHE i sin sammanfattning.

DN:s omdebatterade granskning förra veckan antyder att en prisökning skett på receptfria läkemedel under perioden 2008-2015. Dagens Nyheter gör dock ingen analys av den totala försäljningsvolymen på samma sätt som IHE.

Men enligt data som Sveriges Apoteksförening tagit fram, som refereras av Dagens Apotek, har det genomsnittliga priset per förpackning på receptfria läkemedel ökat från 42 till 45 kronor (7,1 procent) på sex år (december 2010 till november 2016).

Uppgifterna från IHE och Sveriges Apoteksförening tyder alltså tillsammans på att betydligt modestare prishöjningar skett under en sexårsperiod efter omregleringen, jämfört med perioden 2000-2006.

Slutsatsen i DN:s undersökning, som är baserad på priserna på 105 fabrikat, är dock den motsatta.

“Som referens har DN även studerat prisutvecklingen tillbaka till 2000, alltså före apoteksreformen. Just tiden för omregleringen utgör ett tydligt trendbrott. Det är då priserna sticker i väg uppåt”, står att läsa i DN:s artikel från den 2 januari.

Andra läser