Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Verktyg visar var farmaceuterna finns

Sedan i höst ingår apotekare och receptarier i Socialstyrelsens nationella planeringsstöd för landstingens kompetensförsörjning, NPS. Ett webbverktyg ger en detaljerad bild av tillgången till arbetskraft i alla regioner. REVIDERAD 13.20

I slutet av 2015 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att bredda det nationella planeringsstödet för landstingens kompetensförsörjning, NPS, till fler yrkeskategorier.

Sedan tidigare har stödet i första hand omfattat läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Men sedan i höst ingår även apotekare och receptarier i NPS.

NPS består bland annat av en statistikdatabas som ger en detaljerad bild av tillgången till arbetskraft i alla regioner per den 1 november varje år. Samtliga legitimerade receptarier och apotekare ingår.

NPS är i första hand ett planeringsstöd för landstingens kompetensförsörjning, men databasen är fri för alla att använda.

Clary Holtendal, Sveriges Farmaceuters professionsutvecklare, tycker att det är positivt att apotekare och receptarier nu finns med i NPS.

– Spontant känns det här som ett kvitto på att vi börjar ses som en allt viktigare del av hälso- och sjukvården, säger hon.

I slutet av november kom Socialstyrelsen med en rapport som beskriver utvecklingen av det nationella planeringsstödet och hur man hanterat regeringsuppdraget.

I rapporten föreslår Socialstyrelsen att NPS ska breddas till att omfatta alla legitimerade yrkesgrupper.

FOTNOT, 20/12, kl 13.20: Vi beklagar fel i tidigare version av artikeln.

Mest läst