Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Licenshantering måste ses över”

DEBATT: Licenshanteringen på apotek måste ses över. Om inte något görs finns en risk att vi får en liknande utveckling kring licensläkemedel som vi tidigare haft kring dyra läkemedel: ett Svarte Petter-förfarande där apotek helst vill undvika att ta ansvar för läkemedlen, skriver Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Apotek.

Dagens licenshantering av läkemedel innebär att apoteken får ta ett oproportionerligt stort ansvar i en fråga som egentligen är förskrivarnas och läkemedelsbolagens.

Dessutom kommer nu förändringar som innebär ökade licenskostnader, att kostnaden för licenser kan tas av ett apotek, men ett annat apotek får expediera licensläkemedlet och få inkomsten.

Om inte något görs finns en risk att vi får en liknande utveckling kring licensläkemedel som vi tidigare haft kring dyra läkemedel: ett Svarte Petter-förfarande där apotek helst vill undvika att ta ansvar för licensläkemedel.

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige, men som förskrivare skriver ut till patienter och som därför kräver en speciell licens från Läkemedelsverket för att få säljas. Normalt tar läkemedelsbolagen fram underlag, ansöker och betalar en avgift hos Läkemedelsverket för att få tillstånd att sälja ett läkemedel på den svenska marknaden. Men i vissa fall väljer läkemedelsbolagen att inte genomföra ansökan.

I över 60 000 fall per år sker det att en förskrivare beslutar att skriva ut ett sådant läkemedel till en patient.

Det märkliga är att då överförs ansvaret till apoteken. Läkaren anger en motivering till varför just denna patient ska ha just detta läkemedel, sen får apoteket ansöka om en speciell licens, betala en avgift till Läkemedelsverket och, när licens beviljas, anskaffa läkemedlet.

Bara i licensavgifter kostar detta cirka 15 miljoner kronor varje år. Den extra arbetstid som krävs för att ansöka om licensen, eventuella kompletteringar etcetera, tar inget apotek idag betalt för.

I vissa fall kan det också vara komplicerat att anskaffa läkemedlet när det inte finns i det vanliga flödet. Läkemedelsverket har också begärt att höja licensavgiften med cirka 30 procent.

Efter nyår kommer en licens att gälla på alla apotek. Det innebär att apotekens IT-system måste anpassas vilket i sig driver kostnader.

Regelförändringen innebär också att det apotek som ansökt om licensen kan mista kunden till en konkurrent, eftersom licensen gäller på alla apotek, och då även den marginal som är tänkt att täcka åtminstone en del av den extra kostnad licenshanteringen innebär.

Dagens hantering av licensläkemedel är på många sätt orimlig. Det är i regel en dålig ordning att en part driver kostnader som en annan part får bära. Det brukar inte leda till en korrekt hantering.

För att undvika negativa effekter för kunderna kan licensläkemedel hanteras på två sätt:

1. Att förskrivaren eller den organisation förskrivaren tillhör, tar ansvaret för att ansöka om licensen. När sedan licensen godkänts är det rimligt att apoteken tar ansvaret att anförskaffa licensläkemedlet, men också att kunden då inte kan överge apoteket och vända sig till ett konkurrerande apotek.

2. Eller ge apoteken en generell och rimlig ersättning för att hantera licenserna.

Här finns anledning att agera för regeringen.

Andreas Rosenlund
Informationsdirektör Kronans Apotek

Andra läser