Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny teknik kan ge apotek tillverkning

Konceptet 3D-printade läkemedel kan få långtgående konsekvenser för patienter och samhälle. Sofia Kälvemark Sporrong och hennes forskarkollegor har analyserat möjligheterna i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Tidigare i år nådde det första 3D-printade läkemedlet som godkänts i USA, Spritam (levetiracetam) mot epilepsi, de amerikanska apotekshyllorna.

Tillverkaren, Aprecia Pharmaceuticals, har ytterligare tre 3D-printade läkemedel i pipeline som tillverkas via samma tillverkningsprocess, ”ZipDose”.

Sofia Kälvemark Sporrong och hennes forskarkollegor vid Köpenhamns universitet har nu publicerat en artikel i tidskriften Expert Opinion in Drug Delivery där man bland annat ringar in de möjligheter som den nya tekniken kan innebära.

Framför allt handlar det om den möjlighet till individualiserad läkemedelsproduktion ”on demand” som den nya metoden ger, till skillnad från traditionell framställning av läkemedel.

Men vid sidan av de potentiella hälsovinsterna för patienten kan andra omvälvningar vara på väg.

– Det här innebär stora förändringar inom farmaceutisk teknologi, ett fält där det kanske inte har hänt så mycket under de senaste decennierna. Dessutom måste regelsystemen kring produktion och kvalitetskrav ses över. Men det här kan också komma att förändra mycket i ett övergripande samhällsperspektiv. Stora fabriker behöver ju inte nödvändigtvis vara de platser där dessa läkemedel tillverkas, säger Sofia Kälvemark Sporrong.

Forskarna skisserar tre möjliga scenarion för produktionen av 3D-printade läkemedel. Ett av dem innebär att apotek återtar sin funktion som tillverkningsenheter för läkemedel.

Ett annat är att läkemedelsindustrin behåller produktionen, vilket bland annat kräver nya regler och system för överföring av individinformation till företagen.

Det tredje, och kanske mest hisnande scenariot, är att läkemedlen printas hemma hos patienten.

– Via appar som mäter hälsoparametrar i realtid kan man tänka sig att man samlar individuella data som visar ”vad jag behöver idag” i termer av läkemedel. Sedan printar man ut just detta, säger Sofia Kälvemark Sporrong.

Andra sannolika förändringar är möjligheten att kombinera flera läkemedelssubstanser i en tablett, och att styra tablettens färg och form.

Andra läser