Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Avgifter får inte stoppa innovationer”

Om Läkemedelsverkets avgifter måste höjas är det viktigt att det görs på ett klokt sätt, anser Sveriges Farmaceuters industrisektion.

Regeringen beslutade i onsdags att, med undantag för två områden, bevilja Läkemedelsverkets begäran om att få justera upp läkemedelsföretagens avgifter i samband med bland annat godkännanden och kliniska prövningar.

Sveriges Farmaceuters industrisektion välkomnar att det åtminstone inte blir någon radikal uppjustering av avgifterna för prövningar – höjningen stannar vid tio procent.

Claes Jagensjö är apotekare, konsult och ledamot i sektionen.

– Generellt så tycker nog de flesta läkemedelsföretag att avgifterna är en mindre kostnad i det stora hela om verket levererar korrekt fattade beslut snabbt. Vad som är extremt viktigt är dock att kostnaderna inte får stoppa innovationer. När det gäller avgifter för kliniska prövningar borde de ligga på jämförbara nivåer med de nordiska grannländerna. Avgiften för fas I-studier borde snarast sänkas så att innovationer stimuleras i ett tidigt skede, säger han.

– Det är dessutom viktigt att Läkemedelsverkets beslut sker inom de tidsgränser som finns, säger han.

Mest läst